Nominering till årets Topeliuspris pågår

Det är åter dags att nominera årets bästa journalister till Topeliuspriset. Det stora finlandssvenska publicistpriset delas årligen ut av Svenska folkskolans vänner och Finlands Svenska Publicistförbund. Med priset lyfter vi fram aktuell finlandssvensk journalistik och minns Zachris Topelius journalistiska gärning.

Observera att det är endast medlemmar i Finlands Svenska publicistförbund, SFV och SFV:s understödförening som kan nominera kandidater till Topeliuspriset.

De berättigade kan nominera flera kandidater under hela nomineringstiden som pågår till 6 december 2020 kl 24.

Topeliuspriset kan enligt statuterna delas ut ”för en aktiv, pågående journalistisk gärning till en eller högst tre personer som ådagalagt betydande skicklighet i sitt journalistiska värv, bestående av såväl originalitet, civilkurage som finess”. De journalistiska intresseområdena är inte avgränsade, utan lämnas öppna för prisnämndens prövning. Mottagaren av Topeliuspriset 2021 kungörs och priset delas ut i januari 2021. Exakt tid och plats bestäms inom kort.

OBS! Kontrollera gärna innan du nominerar att din kandidat inte redan tilldelats priset under tidigare år. Listan över samtliga prismottagare hittar du här!

Nominera din kandidat till Topeliuspriset 2020!

Publicistförbundets och SFV:s medlemmar kan nominera till Topeliuspriset fram till den 5 december 2019. Priset på 7500 euro delas ut i januari 2020.

Nu är det dags för Publicistförbundets och SFV:s medlemmar att nominera till Topeliuspriset – det finlandssvenska publicistpriset 2020. 

Topeliuspriset delades första gången ut år 1991, efter att SFV och Publicistförbundet slagit ihop sina respektive pris. Publicistförbundets publicistpris delades första gången ut år 1957.

Topeliuspriset på 7500 euro delas enligt statuterna ut

för en aktiv pågående journalistisk gärning till en eller högst tre personer som ådagalagt betydande skicklighet i sitt journalistiska värv, bestående av såväl originalitet, civilkurage som finess.

Endast medlemmarna i SFV och SFV:s understödförening, samt medlemmarna i Finlands Svenska Publicistförbund får nominera. Prismottagaren utses av en prisnämnd med representanter från både Publicistförbundet och SFV. Topeliuspriset delas ut i januari 2020.

Innan man nominerar är det skäl att bekanta sig med listan över tidigare prismottagare. T.ex. Anna-Lena Laurén fick priset år 2003, och Staffan Bruun år 2009. De fem senaste åren var mottagarna Marcus Rosenlund, Henrik Othman, Jeanette Björkqvist, Marko Hietikko och Annvi Gardberg.

Nomineringsformuläret finns på SFV:s webbplats.

Nominera din kandidat till Topeliuspriset 2019 nu!

Nomineringen till Topeliuspriset – det finlandssvenska publicistpriset är nu öppen!

Med priset vill Publicistförbundet och Svenska Folkskolans vänner lyfta fram Zachris Topelius journalistiska gärning samt premiera dagens finlandssvenska journalistik.

Topeliuspriset ges för en aktiv, pågående journalistisk gärning till en eller högst tre personer som ådagalagt betydande skicklighet i sitt journalistiska värv, bestående av såväl originalitet, civilkurage som finess.

Medlemmar i Finlands Svenska Publicistförbund, Svenska Folkskolans vänner och SFV:s understödsförening kan nominera kandidater till priset på adressen https://sfvforms.wufoo.com/forms/topeliuspriset-2019/ före den 7.12.2018 kl 24. Priset på 7500 euro delas ut i januari 2019.

Mera information om priset och en lista på tidigare pristagare finns här.

Nomineringar till Topeliuspriset 2018

Topeliuspriset är Publicistförbundets och Svenska folkskolans vänners gemensamma publicistpris. Priset på 7500 euro ges för en aktiv, pågående journalistisk gärning till en eller högst tre personer som har visat betydande skicklighet i sitt journalistiska värv, bestående av såväl originalitet, civilkurage som finess.

Nomineringen till Topeliuspriset 2018 pågår till och med den 10.12.2017. Nomineringar tas emot på adressen https://sfvforms.wufoo.eu/forms/topeliuspriset-2018/