Nomineringen till Topeliuspriset 2024 har börjat

Nomineringen av kandidater för det finlandssvenska publicistpriset – Topeliuspriset har börjat! 

Priset ges enligt statuterna ”för en aktiv, pågående journalistisk gärning till en eller högst tre personer som ådagalagt betydande skicklighet i sitt journalistiska värv, bestående av såväl originalitet, civilkurage som finess”.

Berättigade att nominera är medlemmarna i Finlands Svenska Publicistförbund r.f. och medlemmarna i Svenska folkskolans vänner rf och Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner r.f.

Prismottagaren utses av en prisnämnd med representanter från SFV och Publicistförbundet. Prisnämndens medlemmar får inte själva nominera kandidater och skall vara enig i sitt beslut. Prismottagaren offentliggörs och Topeliuspriset delas ut påföljande januari.

TILL NOMINERINGSBLANKETTEN

SE ALLA TIDIGARE PRISMOTTAGARE

Dags att nominera årets finlandssvenska journalist!

Zachris Topelius (1818-1898) var journalist, författare, historiker och poet.

Topeliuspriset – det finlandssvenska publicistpriset på 7 500 euro delas ut av SFV och Finlands Svenska Publicistförbund. Med priset vill vi lyfta fram Zachris Topelius journalistiska gärning samt premiera dagens finlandssvenska journalistik.

OBS! För att delta i nomineringen ska du vara medlem i Finlands Svenska publicistförbund, Svenska folkskolans vänner eller Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner.

ANSÖK OM MEDLEMSKAP HÄR!

Det går bra att föreslå flera kandidater under nomineringstiden, som pågår fram till 12 december 2021 kl 24. Prismottagaren sållas fram av en särskild prisnämnd med lika antal medlemmar från SFV och Publicistförbundet. Nämndens medlemmar får enligt statuterna inte nominera egna kandidater och den skall vara enig om sitt beslut.

NOMINERA DIN KANDIDAT HÄR!

Priset ges för en aktiv och pågående journalistisk gärning till en eller högst tre personer som, enligt formuleringen i statuterna ”ådagalagt betydande skicklighet i sitt journalistiska värv, bestående av såväl originalitet, civilkurage som finess”. Det journalistiska intresseområdet avgränsas inte, utan lämnas öppet för prisnämndens prövning. Mottagaren av Topeliuspriset 2022 avslöjas och priset delas ut i januari 2022.

Innan du nominerar, kontrollera gärna att ditt förslag inte finns på den långa listan över tidigare prismottagare. Många kända journalister har redan premierats, t.ex. Anna-Lena Laurén mottog Topeliuspriset år 2003, Jonas Jungar 2008, Marcus Rosenlund 2015 och Jeanette Björkqvist 2017. Fjolårets vinnare var Liselotte Lindström på Yle för sin Afrikabevakning.

SE ALLA TIDIGARE VINNARE HÄR!

Liselott Lindström får Topeliuspriset 2021 för sin Afrikarapportering

Frilansjournalisten tog för tre år sedan själv initiativ till stationeringen i Nairobi, då Finland helt saknade stringer i Afrika. Liselott Lindström hoppas kunna bredda bilden av den enorma kontinenten.

Liselott Lindström, som i tre år varit stationerad i Nairobi i Kenya, har stringerkontrakt med Yleisradio, och skriver regelbundet om Afrika även för Hufvudstadsbladet.

–  Priset betyder mycket för mig. Jag är speciellt glad att det gick till en frilansjournalist. Jobbet utan en redaktion och kolleger att diskutera med är ganska tungt och ensamt, så priset visar för mig att arbetet uppmärksammats och att det finns uppskattning för det, säger Lindström.

Liselott Lindström valde att flytta som frilansare till Nairobi då hon upptäckte att ingen finsk redaktion hade en korrespondent Afrika. Hon medger ändå att det är en nästan omänsklig uppgift att försöka täcka hela kontinenten med 54 länder.

– Det är lika långt mellan mellan Khartoum i Sudan och Johannesburg i Sydafrika som mellan Helsingfors och Doha i Qatar. Samtidigt märker jag ändå att mitt arbete lett till att diskussionen om vår bild av Afrika nu verkar ta fart.

– Framför allt borde vi ju bredda Afrikabilden. På många håll finns fortfarande uppfattningen om att det bara får finnas ett narrativ om Afrika, det om fattigdom och elände, eller att all rapportering från Afrika borde ha ett Finlandsperspektiv.

Priset på 7 500 euro delades ut virtuellt den 14 januari, som är Zacharias Topelius födelsedag. Utdelningen kan ses på www.sfv.fi/topelius

Prisjuryns motivering lyder: ”Liselott Lindström har med sin sakkunniga, mångsidiga och multimediala bevakning ökat och nyanserat omvärldens kunskap om Afrika – en förfördelad kontinent i västerländsk journalistik. Hon är en skicklig och ambitiös journalist, vars relevanta rapportering på två språk och till flera länder konsekvent vittnar om initiativrikedom och mod. Hennes grundmurade kunskap och flitiga resande, också till länder med få journalister på plats, ger i kombination med gräsrotsperspektiv och lokala vittnesmål mervärde och stor trovärdighet.” 

Topeliuspriset ges enligt statuterna ”för en aktiv pågående journalistisk gärning till en person som visat betydande skicklighet i sitt journalistiska värv, bestående av såväl originalitet, civilkurage som finess”.

Svenska folkskolans vänner (SFV) och Finlands svenska Publicistförbund har sedan år 1990 delat ut Topeliuspriset, som uppkom då SFV och Publicistförbundet sammanslog SFV:s Topeliuspris och Publicistförbundets publicistpris.