Liselott Lindström får Topeliuspriset 2021 för sin Afrikarapportering

Frilansjournalisten tog för tre år sedan själv initiativ till stationeringen i Nairobi, då Finland helt saknade stringer i Afrika. Liselott Lindström hoppas kunna bredda bilden av den enorma kontinenten.

Liselott Lindström, som i tre år varit stationerad i Nairobi i Kenya, har stringerkontrakt med Yleisradio, och skriver regelbundet om Afrika även för Hufvudstadsbladet.

–  Priset betyder mycket för mig. Jag är speciellt glad att det gick till en frilansjournalist. Jobbet utan en redaktion och kolleger att diskutera med är ganska tungt och ensamt, så priset visar för mig att arbetet uppmärksammats och att det finns uppskattning för det, säger Lindström.

Liselott Lindström valde att flytta som frilansare till Nairobi då hon upptäckte att ingen finsk redaktion hade en korrespondent Afrika. Hon medger ändå att det är en nästan omänsklig uppgift att försöka täcka hela kontinenten med 54 länder.

– Det är lika långt mellan mellan Khartoum i Sudan och Johannesburg i Sydafrika som mellan Helsingfors och Doha i Qatar. Samtidigt märker jag ändå att mitt arbete lett till att diskussionen om vår bild av Afrika nu verkar ta fart.

– Framför allt borde vi ju bredda Afrikabilden. På många håll finns fortfarande uppfattningen om att det bara får finnas ett narrativ om Afrika, det om fattigdom och elände, eller att all rapportering från Afrika borde ha ett Finlandsperspektiv.

Priset på 7 500 euro delades ut virtuellt den 14 januari, som är Zacharias Topelius födelsedag. Utdelningen kan ses på www.sfv.fi/topelius

Prisjuryns motivering lyder: ”Liselott Lindström har med sin sakkunniga, mångsidiga och multimediala bevakning ökat och nyanserat omvärldens kunskap om Afrika – en förfördelad kontinent i västerländsk journalistik. Hon är en skicklig och ambitiös journalist, vars relevanta rapportering på två språk och till flera länder konsekvent vittnar om initiativrikedom och mod. Hennes grundmurade kunskap och flitiga resande, också till länder med få journalister på plats, ger i kombination med gräsrotsperspektiv och lokala vittnesmål mervärde och stor trovärdighet.” 

Topeliuspriset ges enligt statuterna ”för en aktiv pågående journalistisk gärning till en person som visat betydande skicklighet i sitt journalistiska värv, bestående av såväl originalitet, civilkurage som finess”.

Svenska folkskolans vänner (SFV) och Finlands svenska Publicistförbund har sedan år 1990 delat ut Topeliuspriset, som uppkom då SFV och Publicistförbundet sammanslog SFV:s Topeliuspris och Publicistförbundets publicistpris. 

Nominering till årets Topeliuspris pågår

Det är åter dags att nominera årets bästa journalister till Topeliuspriset. Det stora finlandssvenska publicistpriset delas årligen ut av Svenska folkskolans vänner och Finlands Svenska Publicistförbund. Med priset lyfter vi fram aktuell finlandssvensk journalistik och minns Zachris Topelius journalistiska gärning.

Observera att det är endast medlemmar i Finlands Svenska publicistförbund, SFV och SFV:s understödförening som kan nominera kandidater till Topeliuspriset.

De berättigade kan nominera flera kandidater under hela nomineringstiden som pågår till 6 december 2020 kl 24.

Topeliuspriset kan enligt statuterna delas ut ”för en aktiv, pågående journalistisk gärning till en eller högst tre personer som ådagalagt betydande skicklighet i sitt journalistiska värv, bestående av såväl originalitet, civilkurage som finess”. De journalistiska intresseområdena är inte avgränsade, utan lämnas öppna för prisnämndens prövning. Mottagaren av Topeliuspriset 2021 kungörs och priset delas ut i januari 2021. Exakt tid och plats bestäms inom kort.

OBS! Kontrollera gärna innan du nominerar att din kandidat inte redan tilldelats priset under tidigare år. Listan över samtliga prismottagare hittar du här!

Nominera din kandidat till Topeliuspriset 2020!

Publicistförbundets och SFV:s medlemmar kan nominera till Topeliuspriset fram till den 5 december 2019. Priset på 7500 euro delas ut i januari 2020.

Nu är det dags för Publicistförbundets och SFV:s medlemmar att nominera till Topeliuspriset – det finlandssvenska publicistpriset 2020. 

Topeliuspriset delades första gången ut år 1991, efter att SFV och Publicistförbundet slagit ihop sina respektive pris. Publicistförbundets publicistpris delades första gången ut år 1957.

Topeliuspriset på 7500 euro delas enligt statuterna ut

för en aktiv pågående journalistisk gärning till en eller högst tre personer som ådagalagt betydande skicklighet i sitt journalistiska värv, bestående av såväl originalitet, civilkurage som finess.

Endast medlemmarna i SFV och SFV:s understödförening, samt medlemmarna i Finlands Svenska Publicistförbund får nominera. Prismottagaren utses av en prisnämnd med representanter från både Publicistförbundet och SFV. Topeliuspriset delas ut i januari 2020.

Innan man nominerar är det skäl att bekanta sig med listan över tidigare prismottagare. T.ex. Anna-Lena Laurén fick priset år 2003, och Staffan Bruun år 2009. De fem senaste åren var mottagarna Marcus Rosenlund, Henrik Othman, Jeanette Björkqvist, Marko Hietikko och Annvi Gardberg.

Nomineringsformuläret finns på SFV:s webbplats.

Nominera din kandidat till Topeliuspriset 2019 nu!

Nomineringen till Topeliuspriset – det finlandssvenska publicistpriset är nu öppen!

Med priset vill Publicistförbundet och Svenska Folkskolans vänner lyfta fram Zachris Topelius journalistiska gärning samt premiera dagens finlandssvenska journalistik.

Topeliuspriset ges för en aktiv, pågående journalistisk gärning till en eller högst tre personer som ådagalagt betydande skicklighet i sitt journalistiska värv, bestående av såväl originalitet, civilkurage som finess.

Medlemmar i Finlands Svenska Publicistförbund, Svenska Folkskolans vänner och SFV:s understödsförening kan nominera kandidater till priset på adressen https://sfvforms.wufoo.com/forms/topeliuspriset-2019/ före den 7.12.2018 kl 24. Priset på 7500 euro delas ut i januari 2019.

Mera information om priset och en lista på tidigare pristagare finns här.

Nomineringar till Topeliuspriset 2018

Topeliuspriset är Publicistförbundets och Svenska folkskolans vänners gemensamma publicistpris. Priset på 7500 euro ges för en aktiv, pågående journalistisk gärning till en eller högst tre personer som har visat betydande skicklighet i sitt journalistiska värv, bestående av såväl originalitet, civilkurage som finess.

Nomineringen till Topeliuspriset 2018 pågår till och med den 10.12.2017. Nomineringar tas emot på adressen https://sfvforms.wufoo.eu/forms/topeliuspriset-2018/