Verksamhet

Verksamhet

Varje år ordnar Publicistförbundet ett pressetiskt seminarium i Hangö (i augusti) och en julfest, som traditionellt har ägt rum den 5 december. Publicistförbundet och Svenska folkskolans vänner delar ut Topeliuspriset – det finlandssvenska publicistpriset till en finlandssvensk journalist. Publicistresor med intressant program ordnas med jämna mellanrum. Dessutom kan förbundet med kort varsel ordna debatter om aktuella frågor. Förbundets sommarhem Estholmen i Esbo skärgård (Sommaröarna) betjänar medlemmar och övriga gäster sommartid.

Medlemmarna får information om verksamheten via medlemsbrev per e-post och i Facebook-gruppen Finlands Svenska Publicistförbund där aktuella publicistiska frågor också kan lyftas upp till diskussion.