Topeliuspriset

Det finlandssvenska publicistpriset på 7500 euro delas ut av Svenska Folkskolans Vänner (SFV) och Finlands Svenska Publicistförbund ”för en aktiv, pågående journalistisk gärning till en eller högst tre personer som ådagalagt betydande skicklighet i sitt journalistiska värv, bestående av såväl originalitet, civilkurage som finess”.

Topeliuspriset – det finlandssvenska publicistpriset instiftades av Svenska folkskolans vänner och Finlands Svenska Publicistförbund, som med detta pris ville lyfta fram Zachris Topelius betydande journalistiska gärning till fromma för den finlandssvenska kulturen samt premiera dagens finlandssvenska journalistik.

Tidigare hade publicistförbundet årligen delat ut ett pris under namnet Publicistpriset. Den första utdelningen av Topeliuspriset skedde den 14 januari 1991.

Priset ges för en aktiv pågående journalistisk gärning till en eller högst tre personer som uppvisat betydande skicklighet i sitt journalistiska värv, bestående av såväl originalitet, civilkurage som finess. Det journalistiska intresseområdet avgränsas inte, utan lämnas öppet för juryns prövning.

Pristagaren utses av en prisnämnd som består av sex personer. Prisnämndens ordförande och två andra medlemmar utses av SFV och tre av publicistförbundet. SFV:s ordförande verkar som prisnämndens ordförande. Prisnämnden får inte komma med egna förslag till kandidater. Om inte enighet om pristagaren nås i prisnämnden, utdelas inget pris.

Priset utdelas årligen i januari. Prissumman är 7 500 euro.

År Pristagare
1957 Ole Torvalds
1958 Henrik von Bonsdorff
1959 Frank Jernström
1961 Harry Elg
1962 Enzio Sevón
1964 Nils-Börje Stormbom
1965 Benedict Zilliacus
1967 Erik Appel
1968 Kaj Hagman
1970 Juhani Westman
1971 Birger Thölix
1972 Hasse Svensson
1973 Karl Sahlgren
1974 Kerstin Hanf
1975 Meta Torvalds
1976 Pelle Kevin
1977 Tor Högnäs
1979 Anita Höglund och Knud Möller
1980 Eva Nyberg
1981 Gustaf Widén
1982 Nya Åland
1983 Astrid Gartz
1984 Leif Salmén
1985 Stig Kankkonen
1986 Carita Backström
1987 Göran Wallén
1988 Studentbladet
1989 Erik Wahlström
1990 Melita Tulikoura
1991 Lena Selén
1992 Leif Sjöström
1993 Olga Gustafsson
1994 Mayvor Stagnäs
1995 Peter Lodenius
1996 Henning Ahlskog
1997 Peik Österholm
1998 Olav S. Melin
1999 Mardy Lindqvist
2000 Nils Torvalds
2001 Torbjörn Kevin
2002 Cita Reuter
2003 Anna-Lena Laurén
2004 Kjell Lindroos
2005 Sven Strandén
2006 Kerstin Kronvall
2007 Jan Granberg och Anki Schevelew
2008 Jonas Jungar
2009 Staffan Bruun
2010 Camilla Berggren
2011 Viveca Dahl
2012 Minna Knus-Galán
2013 Annika Orre
2014 Jessica Stolzmann
2015 Marcus Rosenlund
2016 Henrik Othman
2017 Jeanette Björkqvist
2018 Marko Hietikko
2019 Annvi Gardberg
2020 Wilhelm Kvist
2021 Liselott Lindström
2022 Peter Buchert