Janne Wass mottar Topeliuspriset 2024

Topeliuspriset

Det finlandssvenska publicistpriset eller Topeliuspriset är de facto-utmärkelsen som Årets finlandssvenska journalist. Pristagaren väljs och priset delas ut i samarbete mellan Svenska Folkskolans Vänner (SFV) och Finlands Svenska Publicistförbund ”för en aktiv, pågående journalistisk gärning till en eller högst tre personer som ådagalagt betydande skicklighet i sitt journalistiska värv, bestående av såväl originalitet, civilkurage som finess”.

Zachris Topelius (1818–1898) var författare, folkbildare, historiker och inte minst journalist.

Med Topeliuspriset vill SFV och Publicistförbundet premiera dagens finlandssvenska journalistik och samtidigt lyfta fram landsfadern Zachris Topelius betydande journalistiska gärning, som ofta glöms bort till förmån för hans bedrifter inom litteraturen och forskningen.

Publicistförbundet hade tidigare delat ut ett årligt journalistpris under namnet Publicistpriset. Det första gemensamma Topeliuspriset delades ut den 14 januari 1991. 

Årligen med start i november får SFV:s och Publicistförbundets medlemmar nominera kandidater till priset. Vinnaren utses sedan bland de nominerade kandidaterna av en prisnämnd bestående av sex personer.

Prisnämndens ordförande och två ytterligare medlemmar utses av SFV, och tre av Publicistförbundet. Som ordförande för prisnämnden verkar SFV:s ordförande. Prisnämnden får inte nominera egna kandidater. Om enighet om pristagaren inte kan nås i prisnämnden, utdelas inget pris.

Topeliuspriset utdelas årligen i januari. Prissumman är 7 500 euro. 

ÅrPristagare
1957Ole Torvalds
1958Henrik von Bonsdorff
1959Frank Jernström
1961Harry Elg
1962Enzio Sevón
1964Nils-Börje Stormbom
1965Benedict Zilliacus
1967Erik Appel
1968Kaj Hagman
1970Juhani Westman
1971Birger Thölix
1972Hasse Svensson
1973Karl Sahlgren
1974Kerstin Hanf
1975Meta Torvalds
1976Pelle Kevin
1977Tor Högnäs
1979Anita Höglund och Knud Möller
1980Eva Nyberg
1981Gustaf Widén
1982Nya Åland
1983Astrid Gartz
1984Leif Salmén
1985Stig Kankkonen
1986Carita Backström
1987Göran Wallén
1988Studentbladet
1989Erik Wahlström
1990Melita Tulikoura
1991Lena Selén
1992Leif Sjöström
1993Olga Gustafsson
1994Mayvor Stagnäs
1995Peter Lodenius
1996Henning Ahlskog
1997Peik Österholm
1998Olav S. Melin
1999Mardy Lindqvist
2000Nils Torvalds
2001Torbjörn Kevin
2002Cita Reuter
2003Anna-Lena Laurén
2004Kjell Lindroos
2005Sven Strandén
2006Kerstin Kronvall
2007Jan Granberg och Anki Schevelew
2008Jonas Jungar
2009Staffan Bruun
2010Camilla Berggren
2011Viveca Dahl
2012Minna Knus-Galán
2013Annika Orre
2014Jessica Stolzmann
2015Marcus Rosenlund
2016Henrik Othman
2017Jeanette Björkqvist
2018Marko Hietikko
2019Annvi Gardberg
2020Wilhelm Kvist
2021Liselott Lindström
2022Peter Buchert
2023Sofie Stara
2024Janne Wass

(Huvudbild: Janne Wass mottar Topeliuspriset 2024. Från vänster Svenska folkskolans vänners ordförande Wivan Nygård-Fagerudd och Publicistförbundets ordförande Mikael Sjövall. Foto: Petra Miettinen / HBL)