Årsmötet återvalde Sjövall – flera nya namn i styrelsen

Finlands svenska Publicistförbund rf. valde i samband med sitt årsmöte 14 september 2020 en styrelse med följande sammansättning:

Ordförande 2020
Mikael Sjövall

Styrelsemedlemmar med mandatperiod 2019–20
Mikael Martikainen (suppleant Catariina Salo, ny)
Gerd-Peter Löcke (suppleant Sofia Grünwald, ny)
Magnus ”Häbä” Hertzberg (suppleant Linda Grönqvist)
Bengt Östling, ny (suppleant Greta Lång-Tennberg)

Styrelsemedlemmar med mandatperiod 2020–21
Johanna Eurakoski (suppleant Linus Lång)
Dan Lolax, ny (suppleant Tobias Pettersson, ny)
Jeanette Björkqvist, ny (suppleant Johanna Minkkinen)
Janne Strang (suppleant Andrea Svanbäck)

Bokslut och årsberättelser uppladdade

Styrelsen vill gå in för mera öppenhet kring Publicistförbundets ekonomi och verksamhet. Vi har laddat upp de handlingar som godkändes av årsmötet 3.5.2018: budget och verksamhetsplan för år 2018 samt  bokslutet 2017 (resultat- och balansräkning) och årsberättelsen 2017.  Samtidigt har vi lagt upp äldre årsberättelser för åren 2016, 2015 och 2013 som saknades på sidan.

Mikael Sjövall är ny ordförande för Publicistförbundet

Avgående ordförande Lasse Garoff (t.h) och nyvalde ordförande Mikael Sjövall skakar hand efter Publicistförbundets årsmöte den 3 maj 2018.

Journalisten Mikael Sjövall har valts till ny ordförande för Publicistförbundet. Han efterträder Lasse Garoff som har lett förbundet i två års tid. Sjövall jobbar för tillfället som journalist på nyhetsbyrån Svensk Presstjänst. Han figurerar som skribent i en lång rad svenska tidningar och har ett förflutet som reporter på Svenska Yle.

-Det känns särskilt angeläget att kämpa för yttrande- och pressfriheten i en tid då landets statsminister blandar sig i Yles nyhetsproduktion och polisen gör husrannsakan hos en journalist i jakten på journalistiska källor, säger Publicistförbundets ordförande Mikael Sjövall.

Finland trillade nyligen ner till fjärde plats i årets pressfrihetsindex som ges ut av organisationen Reportrar utan gränser. En av orsakerna är polisens och myndigheternas agerande i Helsingin Sanomats uppmärksammade artikel om Försvarsmaktens signalunderrättelsecenter i Tikkakoski.

Hoten mot pressfriheten förvärras av den vacklande lönsamheten i mediebranschen, vilket tar sig i uttryck i allt färre betalande prenumeranter.

-Jag vill jobba för sänkt moms på dagstidningar och skräddarsydda lösningar som hjälper finlandssvenska medier att överleva. Presstödet måste förnyas och reformeras. Det gynnar inte pressfriheten att merparten av presstödet i dag går till att subventionera partipolitiska tidningar, säger Sjövall.

Publicistförbundet grundades 1907. Intresseorganisationens främsta syfte är att värna om yttrandefriheten och en levande debatt på svenska i Finland.

Till Publicistförbundets styrelse valdes Johanna Eurakoski, Linus Lång, Åsa Thodén, Janne Strang, Mikael Martikainen, Jennifer Snårbacka, Magnus Hertzberg och Helena von Alfthan.