Första sida

Välkommen!

Finlands svenska publicistförbund är en förening för finlandssvenska journalister och andra publicister, grundad år 1907.

Publicistförbundets verksamhet fokuserar på fortbildning och sociala tillställningar. Förbundet tar genom styrelsen ställning till aktuella publicistiska och journalistiska frågor, idkar mediekritik och arrangerar medlemsmöten, debatter, seminarier, resor och fester mm.

Publicistförbundet tilldelar tillsammans med föreningen Svenska folkskolans vänner årligen Topeliuspriset till en meriterad finlandssvensk journalist.

Det traditionella Hangöseminariet brukar start nyhetshösten i september, men inte 2023.