Styrelsen

ordförande 2017: Lasse Garoff

styrelsemedlemmar med mandatperiod 2017-2018:

  • Mikael Martikainen (suppleant Åsa Thodén)
  • Andrea Svanbäck (suppleant Janne Strang)
  • Niklas Fagerström (suppleant Helena von Alfthan)
  • Magnus ”Häbä” Hertzberg (suppleant Linda Grönqvist).

För mandatperioden 2016-2017 fortsätter följande personer i styrelsen:

  • Linus Lång (suppleant Jesper Alm)
  • Jennifer Snårbacka, (suppleant Niklas Evers)
  • Mårten Wallendahl (Peter ”Poppe” Sjöholm)
  • Johanna Minkkinen (suppleant Michael ”Micke” Godtfredsen)