Dags att nominera årets finlandssvenska journalist!

Zachris Topelius (1818-1898) var journalist, författare, historiker och poet.

Topeliuspriset – det finlandssvenska publicistpriset på 7 500 euro delas ut av SFV och Finlands Svenska Publicistförbund. Med priset vill vi lyfta fram Zachris Topelius journalistiska gärning samt premiera dagens finlandssvenska journalistik.

OBS! För att delta i nomineringen ska du vara medlem i Finlands Svenska publicistförbund, Svenska folkskolans vänner eller Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner.

ANSÖK OM MEDLEMSKAP HÄR!

Det går bra att föreslå flera kandidater under nomineringstiden, som pågår fram till 12 december 2021 kl 24. Prismottagaren sållas fram av en särskild prisnämnd med lika antal medlemmar från SFV och Publicistförbundet. Nämndens medlemmar får enligt statuterna inte nominera egna kandidater och den skall vara enig om sitt beslut.

NOMINERA DIN KANDIDAT HÄR!

Priset ges för en aktiv och pågående journalistisk gärning till en eller högst tre personer som, enligt formuleringen i statuterna ”ådagalagt betydande skicklighet i sitt journalistiska värv, bestående av såväl originalitet, civilkurage som finess”. Det journalistiska intresseområdet avgränsas inte, utan lämnas öppet för prisnämndens prövning. Mottagaren av Topeliuspriset 2022 avslöjas och priset delas ut i januari 2022.

Innan du nominerar, kontrollera gärna att ditt förslag inte finns på den långa listan över tidigare prismottagare. Många kända journalister har redan premierats, t.ex. Anna-Lena Laurén mottog Topeliuspriset år 2003, Jonas Jungar 2008, Marcus Rosenlund 2015 och Jeanette Björkqvist 2017. Fjolårets vinnare var Liselotte Lindström på Yle för sin Afrikabevakning.

SE ALLA TIDIGARE VINNARE HÄR!