År 2015

 • Under verksamhetsåret hölls styrelsemöten ungefär var åttonde vecka med undantag för sommarmånaderna.
 • Följande personer har suttit i styrelsen: Johanna Minkkinen (ordförande), Niklas Fagerström (vice ordförande), Linus Lång (skattmästare), Staffan Björkell (sekreterare), Mårten Wallendahl, Mikael Martikainen, Micke Godtfredsen, Janne Strang, Linda Grönqvist, Magnus Hertzberg.
 • Följande personer har fungerat som suppleanter: Linda Grönqvist, Niklas Evers, Fanny Lindholm, Tommy Mård, Andrea Svanbäck, Jesper Alm, Nina af Enehjelm och Lena Linderborg (som till styrelsens bestörtning gick bort i oktober 2015).
 • 23-24 januari ordnades seminariet Mediespråk i Vasa. Föreningens ordförande Johanna Minkkinen delade där, tillsammans med Vivan Nygård-Fagerudd från SFV, ut Topeliuspriset till Marcus Rosenlund. Publicistförbundet har fått en synlig roll på seminariet, vilket är väldigt positivt.
 • 1 april hölls årsmötet på Handelsgillet i Helsingfors. Johanna Minkkinen åertvaldes till ordförande.
 • I slutet av maj hölls en trevlig tillställning på Estholmen där sommarsäsongen öppnades. Förutom styrelsemedlemmar deltog intendent Calle Lindholm och Didrik Thodén.
 • Under sommaren avlönade Publicistförbundet Didrik Thodén som förtjänstfullt hjälpte till med mindre arbeten på Estholmen.
 • Under 2015 gjordes många förbättringar på Estholmen: främst det nya plåttaket som blev klart i November och som kommer att ge karaktärsbyggnaden många fler levnadsår. Dessutom gjorde styrelsen flera mindre införskaffningar, som madrasser, täcken, brödrostar och vattenkokare för att fräscha upp standarden på ön. Estholmen var i flitig användning under sommaren 2015.
 • Michael Godtfredsen har fortsatt jobba stenhårt för en vatten- och tryckavloppsledning till Estholmen.I månadsskiftet September-oktober kom äntligen lovet: Publicistförnundet får dra ledningen från Sommaröarnas vattenandelslags uttag på Pentala.
 • Tim Calonius, Kaj Möller och Calle Lindholm delade på intendentskapet under sommaren. Arrangemanget var lyckat och styrelsen var glad over att välkomna Lindholm tillbaka till ön.
 • 14-15 augusti ordnades Hangöseminariet. Seminariet var väldigt lyckat och hade runt 20 deltagare. Ingrid Svanfeldt fungerade som projektledare för seminariet.  På programmet fanns bland annat föredrag och debatter om aktuella teman som crowd sourcing, lokaljournalistik och advertorials. Bastubadet vid Östersjö port var speciellt uppskattat.
 • Under hösten arrangerades en väldigt lyckad resa till Riga under ledning av Greta Lång-Tennberg. Ca. 20 personer deltog. Bland annat besökte resenärerna rektorn och några studerande från Handels i Stockholm som har en filial i Riga.