År 2013

Förbundets årsmöte hölls den 16 februari 2013 på Pressklubben i Helsingfors.

Magnus Hertzberg omvaldes till styrelseordförande.

Den nya styrelsen konstituerade sig den 7 mars 2013 och bestod av Magnus Hertzberg ordförande, Johanna Minkkinen viceordförande, Tiina Räisä skattmästare, Niklas Fagerström sekreterare, Linda Grönqvist medlemssekreterare och Micke Godtfredsen Estholmsansvarig. Övriga styrelsemedlemmar: Jesper Alm, Teemu Kiviniemi och Henrik Stenbäck.

Årsmötet tog också ställning emot de kraftiga nedskärningarna av statsunderstödet till Brages pressarkiv. Ställningstagandet delgavs Undervisningsministeriet.

”Hangöseminariet”

Publicistseminariet ordnades igen i Hangö efter förra årets parentes i Helsingfors. Seminariet hölls mellan den 16 och den 17 augusti och samlade 30 deltagare.

Se programmet nedan

Fredagen den 16 augusti:

10.30 Slimma tidningshuset – utan att känna hunger?

Med och diskuterar:

Heidi Avellan, chefredaktör och politisk redaktör på Sydsvenskan

Henrik Johansson, vd för KSF Media,

Nina Fellman, programledare på Åland24 och ledarskribent på Nya Åland

Marit af Björkesten, direktör för svenska Yle

12.30 Lunch

14.00 Ryssland, so what?

Forskaren Hanna Smith från Alexanderslnstitutet berättar om vad försvarsdiskussionen i våras egentligen handlade om, varför barnkapningar blivit en fråga för den högsta politiska ledningen och vad man borde fokusera på i Finlands och Rysslands relation.

Mikael Storsjö om bla. Ryssland och internet.

17.15 Traditionsenligt vin vid stenfoten.

19.00 Middag, deltagarna betalar sin egen mat. Publicistförbundet bjuder föreläsarna.

Lördagen den 17 augusti:

8.00 Joggingtur till Tulludden eller Fyra vindars hus, Lina Laurent

10.00 Så gör vi Webb-tv. Isa Mårtenson och Peter Westerholm från Radio Extrem berättar om kanalens Webb-tv.

11.00 Niklas Nyberg från Vasabladet berättar om HSS Medias satsning Österbotten i dag.

12.00 Kaffe med tilltugg

12.30 Camilla Haavisto: Etniska hierarkier på den journalistiska arbetsmarknaden. Några lärdomar från Kanada.

Hangöseminariet fick stor genomslagskraft i pressen inte minst KSF VD Henrik Johanssons prognos om papperstidningens hädangång.

Kontakter

Publicistförbundet träffade den 15.3 en manstark delegation från Åland som representerade i stort sett samtliga medier på Åland. Bland annat Pressklubben och vitala delar av det helsingforsiska nattlivet presenterades för ålänningarna. Ett knappt tiotal medlemmar från Publicistförbundet deltog i evenemanget.

Besök

Publicistförbundets besök till centralkriminalen den 31 maj lockade drygt 20 medlemmar. Ckp representerades av Björn Weckström, Thomas Elfgren, Rabbe von Hertzen och Kaj Malmberg. På programmet bla utmaningarna den nya polislagen ställer på polisens utredningsarbete.

Estholmen

Antalet övernattningar under 2013 var klart större än under året innan. vilket till stor del var ett resultat av ökade satsningar på marknadsföring. Styrelsen ordnade ett trädfällningstalko på Estholmen den 30 mars. Talkot lockade ett knappt tiotal deltagare. Under året har Timothy Calonius och Kaj Möller fortsatt som intendenter.

Uthyrningen av Estholrnen hämtade in 8840 euro vilket är den näst högsta summan någonsin. Under året anskaffades en ny trailer till båten, intendent Kaj Möller har donerat en kanot till holmen vilken kom till flitig användning. Under året hade styrelsen ett möte på Estholmen .dessutom ordnades en utflykt till holmen den 6 juni.

Projektet med nya vatten- och avloppsledningar tar ny fart. Publicistförbundet kommer att begära in offerter för att slutföra projektet. Förbundets styrelse träffades på Estholmen i början av juni.

Ekonomin

Intäkterna från Estholrnen var större än året innan. 2013 rörde de sig om 8 840 euro. Förbundet fick också in 1940 euro i medlemsavgifter under året. Övriga intäkter kom från dividender 6270 euro och ett allmänt bidrag från Konstsamfundet på 1000 euro.

Största delen av utgifterna kom från Estholmens verksamhet och gick till båten, fastigheterna och intendentlönen.

Också Hangöseminariet kostade i år mera eftersom Publicistförbundet gått in för ett stipendiesystem för att locka deltagare som inte finansieras av sin arbetsgivare

Resor

Under året ordnade förbundet en Publicistresa till Island den 14-20 november. De tio deltagarna träffade kolleger och politiker och företrädare för näringslivet på Island. Under resan företogs också en utflykt till Vestmannaeyar som drabbades av ett vulkanutbrott 1973. Patrick Holmström verkade som reseledare under resan.

Topeliuspriset

Pristagare år 2013 är Annika Orre, journalist på Nya Åland. Orre tog emot priset traditionsenligt den 14 januari 2013 vid en ceremoni på Svenska Folkskolans Vänner. | prisnämnden satt ordförande Henrik Stenbäck, förra årets pristagare Minna Knus-Galan och Andrea Svanbäck Prissumman är 5 000 euro varav förbundet betalar 1 000.

Debatt

Publicistförbundet satsade på att utveckla Facebookgruppen Finlandssvenska journalister som debattforum. För närvarande har gruppen 887 medlemmar.

Julfest

Den tradtionella julfesten den 5 december lockade 48 deltagare. .Julfesten arrangerades på restaurant Faro i Gräsviken. Den traditionella frågesporten leddes av Jesper von Hertzen.

Medlemsanskaffning

Under året fick förbundet 27 nya medlemmar. Sammanlagt 97 medlemmar betalade medlemsavgiften på 20 euro jämfört med 72 år 2012.