År 2014

Årsmötet den 17 mars 2014 valde följande styrelse:

Ordförande

  • Johanna Minkkinen

Invalda 2014-2016

  • Linus Lång, skattmästare (suppleant Jesper Alm)
  • Staffan Björkell, sekreterare (suppleant Niklas Evers)
  • Mårten Wallendahl (suppleant Fanny Lindholm)
  • Micke Godtfredsen (suppleant Mikael Martikainen)

Dessutom höll man ett kompletteringsval med en mandatperiod på 1 år:

  • Tiina Räisä (Tommy Mård)
  • Linda Grönqvist, vice ordförande (suppleant Andrea Svanbäck)
  • Niklas Fagerström, vice sekreterare (suppleant Lena Linderborg)
  • Magnus Hertzberg (suppleant Anna Sourander)