År 2010

Förbundets årsmöte hölls den 16 februari 2010 på Pressklubben i Helsingfors. Dan Ekholm valdes då till ny styrelseordförande. Efter årsmötet den 16 februari hölls en debatt om den finlandssvenska lokaljournalistiken i förändring. Debatten leddes av färska topeliuspristagaren Camilla Berggren.
Den nya styrelsen konstituerade sig den 17 mars 2010 och bestod av:

Dan Ekholm, ordförande

Invalda för perioden 2009-2011

Christoffer Gröhn, sekreterare (Sebastian Dahlström)
Patrick Holmström, medlemssekreterare (Johan Kjellberg)
Niclas Lönnqvist (Marcus Lillkvist)
Henrik Stenbäck, vice ordförande (Camilla Berggren)

Invalda för perioden 2010-2012

Micke Godtfredsen (suppleant Bengt Östling)
Erika Gabrielsson (Kalle Silfverberg)
Jan Nåls, skattmästare (Henrika Zilliacus)
Jeanette Björkqvist (Patrik Rosström)

”Hangöseminariet”

Publicistseminariet ordnades igen i Hangö efter förra årets parentes i Helsingfors. Seminariet hölls mellan den 20 och den 21 augusti och samlade 15-20 deltagare. Temat var sociala medier och deras utmaningar för journalistiken. Frågor som dryftades var hur man som journalist kan använda sig av sociala medier och om de utgör ett hot mot de traditionella medierna.
Föreläsare under seminariet var Kim Holmberg, informatiker vid Åbo Akademi, Kinga Sandén, utrikesredaktör på Sydsvenskan, Ulla-Maj Wideroos, riksdagsledamot, Pirjo Auvinen, redaktör på Ylen Ykkönen, Petter Sandelin, redaktör vid Radio Extrem och Lena Lindeborg, reporter på Tv-nytt.

Debatter

Årets första debatten, som planerades att hållas den 22 april, fick inhiberas eftersom Yle:s svenska direktör Annika Nyberg inte kunde ta sig till Finland på grund av vulkanaska. Debattens tema var om Yle ska finnas på webben och gränserna för public service.

Den 1 juni ordnades en debatt om journalister behandlar manliga och kvinnliga politiker olika. I debatten deltog medieforskare Anu Koivunen från Stockholms universitet, Svenska Yles politiska reporter Kenneth Stambej och politikern och före detta ministern Arja Alho (SDP). Marianne Lydén, politisk journalist på Hbl ledde debatten som samlade 23 åhörare.
Höstens första debatt ordnades den 23 november och handlade om journalisters förhållande till sociala medier i allmänhet och Facebook i synnerhet. Bland annat debatterades frågan om man som journalist kan ha åsikter på Facebook och vara vän med politiker man har i uppgift att bevaka. Deltagare i den debatten var Jonas Jungar, redaktionschef på Svenska Yles nyheter och Marit af Björkesten, ledarskribent på Hbl. Debattledare var ordförande Dan Ekholm.

Estholmen

Under årets valdes Timothy Calonius till ny intendent.

Antalet övernattningar under 2010 var större än under året innan, vilket delvis berodde på den nya aktiva intendenten.

Projektet med nya vatten- och avloppsledningar har lagts på is eftersom det visade sig vara för dyrt.
Förbundets styrelse träffades på Estholmen i början av juni.

Ekonomin

Intäkterna från Estholmen var större än året innan. 2010 rörde de sig om 5 724,50 euro. Förbundet fick också in 2250 euro i medlemsavgifter under året. Övriga intäkter kom från dividender, 4 000 euro, och ett allmänt bidrag från Konstsamfunden på 1 000 euro.<

Största delen av utgifterna kom från Estholmens verksamhet och gick till båten, fastigheterna och intendentlönen.

Resor

Under året ordnade förbundet en Publicistresa till Stockholm den 9-12 september. Tidpunkten bestämdes av det svenska riksdagsvalet och tanken med resan var att få en inblcik i den svenska riksdagsvalskampanjen.
Under studiebesöket i Stockholm besökte deltagarna Stockholms universitet, piratförlaget där de träffade Jan Guillou, Dagens industri och Sveriges radio. Dessutom besökte de pressråd Cita Högnabba och ambassadör Markus Lyra.

Topeliuspriset

Pristagare år 2011 är Viveca Dahl, journalist på Vasabladet. Dahl tog emot priset traditionsenligt den 14 januari 2010 vid en ceremoni på Svenska Folkskolans Vänner. I prisnämnden satt ordförande Dan Ekholm, förra årets pristagare Camilla Berggren och Henrika Zilliacus-Tikkanen Prissumman är 5 000 euro varav förbundet betalar 1 000.