År 2007

Förbundets årsmöte hölls den 28 februari 2007 på Pressklubben i Helsingfors. 16 medlemmar deltog. Efter årsmötet hölls en valdebatt inför riksdagsvalet i mars med publicistkandidaterna Claes Andersson, Lotta Backlund, Frank Johansson, Kenneth Stambej, Jacob Söderman och Nils Torvalds. Debatten leddes av Ki Svahnström och Bengt Östling.

Den nya styrelsen konstituerade sig den 28 mars och bestod av:
Valda för 2007:
Björn Månsson, ordförande

Invalda för perioden 2007-2009:
Ki Svahnström (suppleant Henrik Stenbäck)
Maria Gestrin (Hellevi Raita)
Johan Kjellberg, (Lars Gustafsson)
Markus West (Camilla Berggren)
Invalda för perioden 2006-2008:
Micke Godtfredsen (Patrik Rosström)
Jenny Bäck (Jeanette Björkqvist)
Bengt Östling (Susanna Ginman)
Lars Lundsten (Henrika Zilliacus-Tikkanen)

Styrelsen konstituerade sig den 20 mars och sammanträdde tretton gånger under verksamhetsåret.
Vid styrelsens andra möte den 11 april ändrades styrelsens sammansättning såtillvida att Ki Svahnström utsågs till skattmästare.

100-årsjubileet

Verksamhetsårets största händelse var utan tvekan 100-årsjubileet den 31 mars och utgivningen av historiken för Förbundets första 100 år.

Festligheterna ägde rum på dagen 100 år efter att förbundet grundades. Programmet inleddes vid middagstid med ett besök vid Axel Lilles grav. Lille var förbundets under åren 1907-1921.

Festligheterna fortsatte med ett jubileumsseminarium på G18 i Helsingfors. Seminariets handlade bland annat om de finlandssvenska massmediernas roll i Finland förr, nu och i framtiden. I panelen medverkade Joan Edelmann (f.d. Harms), Per-Erik Lönnfors, Henrik Meinander, Annika Nyberg-Frankenhaeuser, Yrsa Stenius, Hasse Svensson, Barbro Teir och Aatos Erkko.

Seminariet åtföljdes av officiell mottagning med cocktail och på kvällen var det supé, fortsättningsvis på G18. Ca hundra personer deltog i jubileumssupén. Bland deltagarna fanns såväl medlemmar som inbjudna gäster från andra organisationer.

Vid festmiddagen kallades följande personer till hedersmedlemmar: Erik Appel, Erik Bagerstam, Joan Edelmann, Aatos Erkko, Ralf Friberg, Sture Gadd, Astrid Gartz, Aagot Jung, Pelle Kevin, Per-Erik Lönnfors, Pontus Nordling, Olle Spring, Catharina Spåre, Yrsa Stenius, Hasse Svensson, Meta Torvalds, Göran Wallén, Ulla-Stina Westman.

Historiken

I samband med 100-årsjubileet utkom Ordet är fritt, förbundets 100-årshistorik. Göran Wallén står för texten och verket layoutades av Ulf Stambej och Jesper Vuori. Historiken sändes till alla medlemmar som betalade medlemsavgiften för år 2007.

Hangöseminariet

Publicistseminariet i Hangö 15 juni till 17 juni samlade ett trettiotal publicister. Arrangörer av seminariet var Patrik Rosström och Maria Wasström.

Seminariet inleddes med temat Den digitala hösten och TV i framtiden och fortsatte med inbjudna inledare, bland andra de svenska journalisterna Susanna Popova och Johan Hakelius. Tema för Popova var Den talande tystnaden, hur bra vi är på att tiga om vissa saker. Hakelius talade om Medierna som kampanjmaskiner, i relation till klimatdebatten.

Ännu en inledare var Spotlights Magnus Berglund som fick grävpriset 2007. Vidare diskuterades grundandet av KSF Media.

Söndagens tema var Medborgarjournalistik, med bland andra Sibbobloggaren Ralf Wadenström.

Estholmen

Estholmen fick en ny intendent under verksamhetsåret. Calle Lindholm var intendent under första halvan av sommaren varpå Sami Hassinen tog över i enlighet med styrelsens beslut. Antalet gäster var rätt lågt under sommaren.

En arbetsgrupp inom styrelsen kom på hösten med ett debattunderlägg till styrelsen för en långvarigt hållbar förvaltning av Estholmen.

Styrelsen har skrivit avtal med Sami Hassinen om intendentskapet också för år 2008. Samtidigt har en arbetsgrupp utsetts för att se över informationsmaterialet och starta en kampanj för att locka fler användare, också utanför Publicistförbundets medlemskrets.

Ekonomin

De löpande kostnaderna för Estholmen uppgick till 5.333,81 euro (2006: 3704,71). Inga större investeringar gjordes under verksamhetsperioden till Estholmen.

Medlemsavgifter inflöt 2.280,00 euro. (2006: 2056,82)

Förbundets aktie- och fondandelsinnehav har under räkenskapsperioden förändrats så att Efox Rifa aktierna inlöstes till ett pris på 0,12 euro per aktie (350) = 42,00 euro.

Dividender, räntor och vinstandelar erhölls under räkenskapsperioden 5.010,94 euro (2006: 5640,44)

Förbundets aktieportfölj i förvar hos Nordea består 31.12.2007 av: Amanda Capital (35), Birka Line A (208), Capman B (85), Elisa (171), eQ (40), F-Secure (125), Finnlines (60), Metso (43), Nordea Bank fdr (11), UPM-Kymmene (2324), Wärtsilä A (429), Wärtsilä B (429). Hos SEB Gyllenberg äger förbundet 102.7076 andelar i blandfonden SEB Gyllenberg Optimum A och 176,4505 andelar i penningsmarknadsfonden SEB Gyllenberg Money Manager B.

Resor

Ett försök att ordna en publicistresa till Mariehamn i samband med det åländska lagtingsvalet i november måste inhiberas, på grund av alltför lågt deltagande. Beslöts återkomma med ett reseförslag på sommarhalvåret.

Topeliuspriset

Pristagare år 2007 är Jonas Jungar, redaktör vid Svenska Yle. Jonas Jungar tog emot priset den 14 januari 2008.

Övrigt

Julfesten hölls traditionsenligt den 5 december. Ett tjugotal medlemmar deltog i festen som hölls på Svenska Klubben i Helsingfors.

Förbundet fick under verksamhetsåret tolv nya medlemmar.