År 2006

Styrelsen sammansättning

Förbundets årsmöte hölls den 27 februari 2006 på Pressklubben i Helsingfors. 23 medlemmar deltog. Den nya styrelsen konstituerade sig den 28 mars och bestod av:

Valda för 2007:
Björn Månsson, ordförande

Valda för perioden 2006 – 2008:
Micke Godtfredsen (suppleant Patrik Rosström)
Jenny Bäck (Jeanette Björkqvist)
Bengt Östling (Patrik Edman)
Lars Lundsten (Henrika Zilliacus-Tikkanen)

Valda för perioden 2005 – 2007:
Ki Svahnström, vice ordförande (Kenneth Stambej)
Anna Bäck (Asta Dalman)
Lars Gustafsson, sekreterare (Johan Kjellberg)
Markus West, klubbmästare (Camilla Berggren)

Styrelsen sammanträdde elva gånger under verksamhetsåret. Patrik Edman lämnade sitt uppdrag sedan han erbjudits ett jobb vid Nordiska rådet/ministerrådet i Köpenhamn.

Debatter

Efter årsmötet hölls en paneldebatt om Rundradions planer på att säga upp avtalet med FNB. Panelister var bl.a. Mika Kosunen som är chef för Svenska Yles nyheter, Atte Jääskeläinen (då FNB:s chef, numera direktör vid Rundradion) och Dennis Rundt från Vasabladet.

Hangöseminariet

Ett tjugotal deltagare samlades den 16–18 juni till vårt traditionella Publicistseminarium i Hangö. Seminariet handlade bl.a. om publiceringsetiska frågor mot bakgrunden av Bodomrättegången och Matti Vanhanens sms-meddelanden. Talare var bl.a. Yrsa Stenius, Jacob Söderman och Staffan Bruun. Det andra huvudttemat handlade om Muhammedkarikatyrerna, yttrandefrihet och förståelse olika kulturer emellan.

Estholmen

Estholmen inbringade under året mer pengar än på länge, men också utgifterna var stora i form av en brandstege och en badbrygga.

Ekonomin

De löpande kostnaderna för Estholmen uppgick till 3.704,71 euro (2005: 5245,23).
Under verksamhetsperioden investerades i ny badbrygga, brandstege och bastu-ugn till
Estholmen. Medlemsavgifter inflöt 2.056,82 euro. (2005: 2850,00)

Förbundets aktie-och fondandelsinnehav har inte förändrats under räkenskapsperioden.
Dividender, räntor och vinstandelar erhölls under räkenskapsperioden 5.640,44 euro
(2005: 3805,66)

Förbundets aktieportfölj i förvar hos Nordea består 31.12.2006 av: Amanda Capital
(35), Birka Line A (208), Capman B (85), Elisa (171), eQ (40), Evox Rifa group
(350), F-Secure (125), Finnlines (60), Metso (43), Nordea Bank fdr (11), UPM-Kymmene
(2324), Wärtsilä A (429), Wärtsilä B (429). Sammanlagt marknadsvärde per
31.12.2006: 88.769,53 euro (2005: 67.594,03). Hos SEB Gyllenberg äger förbundet
102.7076 andelar i blandfonden SEB Gyllenberg Optimum A och 176,4505 andelar i
penningsmarknadsfonden SEB Gyllenberg Money Manager B. Sammanlagt marknadsvärde per
31.12.2006: 44.297,22 euro (2005: 41.705,08)

Resor

Den 23-26 mars åkte närmare 50 publicister till Bryssel på inbjudan av EU-kommissionen. Deltagarna var mycket nöjda med resan. Några plock ur programmet: träff med den estniska kommissionären Siim Kallas som ansvarar för frågor rörande administration, redovisning och fuskbekämpning. Besök på EU-parlamentet, träff bl.a. med den svenska meppen Maria Carlshamre som talade om behovet att lagstifta mot sexköp. Mikael Carpelan arrangerade ett besök på Rådets presstjänst i anslutning till pågående toppmöte. Europaparlamentariker Henrik Lax stod värd för en cocktailbjudning. Ett besök i Brygge stod också på programmet, förutom tid för egna aktiviteter i Bryssel.

Marit Ingves berättade om sitt arbete för de nordiska public service-bolagen, och skötte en viktig del av samordningen av veckoslutets program.

I maj åkte Publicistförbundet på följande resa, den här gången till Ukraina under ledning av Nils-Erik Friis. Ett dussintal publicister deltog i resan som ägde rum mellan den 11 och 18 maj. Programmet var späckat och deltagarna fick en järndos information om landets historia, etniska frågor, indelningen i västra och östra Ukraina, det politiska läget o.s.v.

Under de tre första dagarna vistades resenärerna i huvudstaden Kiev, och under resten av resan i Karpaterna och Lviv i västra Ukraina.

På hösten åkte förbundet ännu till Riga i Lettland igen med Nisse Friis som reseledare. Sammanlagt 16 publicister deltog i resan som ägde rum 10.-13.11 2006. Plock ur programmet: Sigthseeing i Riga, besök i en Sovjettida ledningsbunker, rundtur i Cesis, utflykt till Jurmala, Lettlands nationalopera – Den flygande holländaren/Richard Wagner.

Övrigt

Julfesten hölls traditionsenligt den 5 december på Pressklubben. Ett 20-tal medlemmar deltog.

Förbundet fick under året 15 nya medlemmar.