År 1999

Allmänt

Styrelsen har under året funderat mycket på hur man kunde utvidga verksamheten i bland annat Österbotten. Seminariet som planerades till Österbotten under våren 1999 blev inte av, men i stället ordnades ett publicistseminarium i Vasa i februari i år. Verksamheten på Estholmen var inte så livlig som man kunde önska och därför har man tänkt på hur intresset för somarhemmet kunde återuppväckas bland medlemmarna. Året har präglats av många månadsmöten med välbesökta och aktuella debatter. Styrelsen godkände 17 medlemsansökningar under verksamhetsåret. Indrivningen av obetalda medlemsavgifter gav endel arbete men också ganska gott resultat.

Styrelsens sammansättning

Ett stort antal medlemmar deltog i årsmötet som hölls på Pressklubben den 7 februari. Stadgeenliga ärenden behandlades.

Den nya styrelsen tillträdde i mars och bestod av:

Marianne Carlsson, ordförande
Henrika Franck-Möller (suppleant Ann-Sofi Berger)
Magnus Londen (Bengt Östling)
Bertel Nygård (Johan Kjellberg)
Lars Rosenblad (Henrika Zilliacus-Tikkanen)
Patrik Rosström (Katarina Schmidt)
Stan Saanila (Carl-Gustav Lindén)
Kenneth Stambej (Matts Dumell)
Anna Svartström (Stefan Brunow)

Marianne Carlsson valdes till ordförande och Henrika Zilliacus-Tikkanen valdes inom styrelsen till vice ordförande för förbundet. Ann-Sofi Berger valdes till sekreterare och Patrik Rosström till klubbmästare.

Bertel Nygård meddelade i mars att han önskar avgå som styrelsemedlem och styrelsen beviljade detta. Styrelsen ansåg sig dock inte kunna ersätta Bertel Nygård med hans suppleant Johan Kjellberg eftersom det är årsmötet som väljer styrelsen. Nygårds uppgifter har dock skötts av Kjellberg när han har haft möjlighet till det.

Styrelsen sammanträdde 14 gånger under verksamhetsåret.

Den förstärkta styrelsen bestod av:

Gösta Berg och Ulrika Fagerström i Åbo
Marita Bagge och Christoffer Wiik i Vasa
Margareta Björklund-Sundqvist i Jakobstad

Medlemsmöten

Den 17 februari höll Topeliuspristagare Mardy Lindqvist ett anförande om vetenskapsjournalistik. I diskussionspanelen satt också professor Paul Fogelberg och professor Carl Gahmberg. Mötet hölls på nya Pressklubben på Brunnsgatan.

Den 30 mars höll publicistförbundet en diskussionsafton med riksdagsvalet som tema. I debatten deltog de nyvalda riksdagsmännen Nils-Anders Granvik och Håkan Nordman från sfp och även Ilkka-Christian Björklund (sdp). Mötet lockade ett trettiotal deltagare och som debattledare fungerade ordförande Marianne Carlsson.

Den 20 maj hade publicistförbundet ett nytt månadsmöte och rubriken var Krigsrapporteringen – bra eller dålig? Vi diskuterade hur journalisterna har klarat av att rapportera från bland annat den aktuella Kosovokrisen. I panelen satt krigskorrespondenten Carin Göthelid, forskaren Lars Lundsten samt Kalle Augustson, som har åkt med åtskilliga hjälpsändningar till krisdrabbade områden. Diskussionen ägde rum på Restaurant Tekniska och närmare 20 deltagare fanns på plats.

Den 20 september var det dags för höstens första medlemsmöte. Det hölls på Pressklubben och temat var journalister och skadestånd. Medverkade gjorde Pirkko Peltonen från TV1:s konsumentmagasin Kungskonsumenten och journalistförbundets jurist Lauri Kerosuo.

Hangöseminariet

Det traditionella Hangöseminariet hölls 18–20 juni i Hangö och besöktes av ett 20-tal medlemmar pluss föreläsarna. Patte Rosström stod för programmet och han hade hjälp av bland annat Henrika Zilliacus-Tikkanen.

Programmet var omväxlande och tog upp flera aktuella ämnen.

På fredagen inledde Paula Salovaara och Steffe Randström med att berätta om privata produktionsbolag. Lördagen startade med information om digitaliseringen på Rundradion. FSR-chefen Annika Nyberg-Frankenheuser och FST-linjechefen Asta Lumikero berättade om framtiden. Dataexperten Carl-Magnus Dumell berättade om Internet i mediesammanhang. På eftermiddagen blev det utdelning av Liliuspriset, som gick till Resad Hasanovic från Bosnien och med vid utdelningen var bland annat omsorgsminister Eva Biaudet. Seminariet fortsatte med nya medier och Tom Nickels från Interaktiivinen Satama. Sedan berättade massmedieforskaren Torsten Thurén om källkritik och Internet.
På söndagen handlade det om krisrapportering och Kosovo.

Estholmen

Flagghissningen hölls den 29 maj men bevistades av enbart en handfull medlemmar. Övernattningarna under sommaren var få och ekonomiskt bar det sig inte. Intendenten Matts Dumell meddelade att han inte vill fortsätta och styrelsen diskuterade förslag till ny intendent. Man stannade för Calle Lindholm, som också var intresserad. Men han vill inte sköta Estholmen som eget företag utan vill att förbundet står för det ekonomiska. Han vill däremot gärna arrangera olika evenemang under sommaren och lovar att han ska marknadsföra Estholmen. Publicistförbundet och Calle Lindholm skrev under ett kontrakt den 7 februari och kontraktet för den nya intendenten gäller för ett år. Han har dock option på en period till efter denna. I oktober valdes inom styrelsen en kommitté bestående av Patrik Rosström och Kenneth Stambej som fick till uppgift att ta sig an Estholmen. De åkte bland annat ut med Calle Lindholm och Matts Dumell och inspekterade Estholmen för att se vilka reparationer som måste göras.

Ekonomin

Ekonomiskt sett har året varit gynnsamt för förbundet. Medlemsavgifter inflöt under året 27.300 mark. Kostnaderna för Estholmen uppgick till 4.342,20. Förbundets andel av Liliuspriset var 3.000 mark av totalt 16.500 mark. Försäljningen av Cultor I-aktierna gav förbundet en försäljningsvinst på 110.608,40 mark. Kapitalet har omplacerats i Gyllenberg Optimum A fondandelar (220.000 mark). Förbundet har deltagit i Chips nyemission, HPY Holdings riktade emission och Data-Fellows (F-Secure) emission. Vidare har Metra A&B-aktiernas dividend erhållits delvis i form av Sanitec-aktier.

Dividender och räntor av förbundets placeringar uppgick 1999 till 31.154,44 mark (1998: 29.031,20). Förbundets aktieportfölj i förvar hos Merita består 31.12.1999 av: Birka Line A (52), Chips A (300), Chips B (60), F-Secure (25), Finnlines (30), Finvest B (350), Helsingfors Telefon E (10), HPY-Holding A (150), Merita (11), Metra A (286), Metra B (286), Metso (34), Neptun (75), Partek (1369), Sanitec (133) och UPM-Kymmene (1162). Hos Gyllenberg äger förbundet 268 andelar i placeringsfonden Optimum A och 174 andelar i placeringsfonden Money Manager. Styrelsen tillsatte hösten 1999 en arbetsgrupp bestående av Henrika Franck-Möller, Bengt Östling och Tom Sjöberg som under hösten planerade en omplacering av förbundets tillgångar från riskfyllda enskilda aktieinnehav till säkrare placeringar i fondandelar.

Övrigt

Den 1–3 oktober ordnade Finlands journalistförbund tillsammans med publiistförbundet ett svenskspråkigt seminarium i Tammerfors. Det ordnas traditionellt vartannat år och publicistförbundet stod liksom tidigare för programmet från lördag eftermiddag till söndagen.

På fredagen startade journalistförbundet med att ordförande Pekka Laine informerade om avtalsförhandlingarna och pressens lönereform. Huvudförtroendeman Joachim Backman på RTRF berättade om avtalssituationen på Rundradion. Sedan följde programpunkten Radio Vega och Radio Extrem – två olika kulturer. Hans Paul från Hbl höll sedan ett anförande om bildens sanningsvärden och slutligen berättade Björn Månsson från Hbl om journalistförbundets internationella verksamhet och öppenheten i EU.vällen blev det besök på Ajankohtainen kakkonen på TV2 i Tohloppi.
På lördagen handlade programmet om hur man orkar på jobbet. Panu Härkönen har forskat i saken. Nicklas Koski berättade om möjligheterna att göra reportage på Internet. Lauri kerosuo, jurist på journalistförbundet, gav sin syn på etiska regler på Internet. Sedan tog publicistförbundet hand om programmet och Maj-Britt Höglund från Vasabladet berättade om hur det är att vara vd och chefredaktör samtidigt. Journalister från Vbl och Jakobstads tidning kompletterade.
På söndagen ägnades tiden åt undersökande journalistik och orsakerna till varför det grävs så lite i Svenskfinland. Ann-Nina Finne från FST och Barbara Savolainen från Radio Vega berättade om sina erfarenheter. Matti Virtanen på Rundradions program MOT gav tips. Seminariet hölls på hotell Cumulus Pinja och totalt deltog ett 40-tal journalister. Cirka 15 stannade kvar ända till söndagen.

Den 8 november höll styrelsen kravbrevstalko och skickade ut ett stort antal brev till medlemmar som borde ha betalt medlemsavgift men inte hade gjort det. Det ledde till att en hel del medlemsavgifter flöt in och att många korrigeringar i medlemsregistret kunde göras.

Den traditionella julfesten hölls den 5 december på restaurang Ostrobotnias festvåning. Ett rekordantal medlemmar deltog, cirka 80 personer. Programmet bestod av lotteri, frågesport med Stan Saanila och dans till bandet El Conjuntos musik.

Topeliuspriset mottogs den 14 januari av Nils Torvalds på Rundradion. Som motiveringar gavs bland annat hans orädda bevakning av Ryssland under den komplicerade omvälvning som pågår. Han är vidare en rättfram och intelligent analytiker vars kommentarer präglas av klartänkthet, frispråkighet och snabbhet, sades det.

Den 25 januari i år besökte 25–30 av förbundets medlemmar Sanomas nya byggnad i Helsingfors. Det blev guidad rundtur och man fick träffa en av Helsingin Sanomats journalister. Intresset för besöket var stort och alla fick tyvärr inte plats.

Den 19 februari var det månadsmöte med seminarium på Mediahuset i Vasa. Sammanlagt deltog 25 journalister både från Österbotten och från södra Finland. Programmet bestod av en presentation av Mediahuset som lärare Ari Nykvist höll. Professor Göran Djupsund föreläste sedan om medieutbildningen i Österbotten och planerna för Mediahuset. Henrika Zilliacus-Tikkanen från Svenska social- och kommunalhögskolan berättade sedan om sina tankar kring journalistutbildningarna i Svenskfinland och redogjorde för skillnaderna mellan de olika utbildningslinjerna. Hon berättade också om Soc & koms nya samarbete med yrkeshögskolan Arcada och där deltog också rektor Tom Backmansson från Arcada i diskussionen. Efter lunch var det vd Kaj Ericssons tur att berätta om planerna för Media City, d.v.s. Harry Schaumans stiftelse investerar 170 miljoner mark i att bygga ut strandkvarnen i Vasa för Mediahusets bruk. Han fick också svara på endel frågor om HSS Medias försäljning av Vasabladets tryckeri, vilket har väckt en stormig debatt i medierna. Seminariet avslutades med att 18 seminariedeltagare såg pjäsen Colorado Avenue på Wasa Teater.