Nominera din kandidat till Topeliuspriset 2020!

Publicistförbundets och SFV:s medlemmar kan nominera till Topeliuspriset fram till den 5 december 2019. Priset på 7500 euro delas ut i januari 2020.

Nu är det dags för Publicistförbundets och SFV:s medlemmar att nominera till Topeliuspriset – det finlandssvenska publicistpriset 2020. 

Topeliuspriset delades första gången ut år 1991, efter att SFV och Publicistförbundet slagit ihop sina respektive pris. Publicistförbundets publicistpris delades första gången ut år 1957.

Topeliuspriset på 7500 euro delas enligt statuterna ut

för en aktiv pågående journalistisk gärning till en eller högst tre personer som ådagalagt betydande skicklighet i sitt journalistiska värv, bestående av såväl originalitet, civilkurage som finess.

Endast medlemmarna i SFV och SFV:s understödförening, samt medlemmarna i Finlands Svenska Publicistförbund får nominera. Prismottagaren utses av en prisnämnd med representanter från både Publicistförbundet och SFV. Topeliuspriset delas ut i januari 2020.

Innan man nominerar är det skäl att bekanta sig med listan över tidigare prismottagare. T.ex. Anna-Lena Laurén fick priset år 2003, och Staffan Bruun år 2009. De fem senaste åren var mottagarna Marcus Rosenlund, Henrik Othman, Jeanette Björkqvist, Marko Hietikko och Annvi Gardberg.

Nomineringsformuläret finns på SFV:s webbplats.

Julfest 5 december på Handelsgillet!

Alla hälsas välkomna till Publicistförbundets 110-årsjubileumsjulfest på Handelsgillet i Helsingfors den 5.12.2017 kl 19!

Vi ser fram emot en oförglömlig kväll med god mat i utmärkt sällskap – som det brukar vara på Publicistförbundets fester.

På programmet står bland annat festtal, snapsvisor och frågesport under ledning av allvetande Mikael Schulman.

Buffémenyerna och mera information finns på julfestens Facebook-evenemangssida.

Anmälningar till den 30.11.2017 på adress sekreteraren@publicistforbundet.fi.