Publicistförbundets utlåtande om SPT:s nedläggning

Utlåtande från styrelsen
28 okt 2021

Finlands svenska Publicistförbund rf. beklagar beslutet att lägga ner Svensk presstjänst och fördömer behandlingen av bolagets journalister under processen, som ställde dem inför fullbordat faktum utan samarbetsförhandlingar.

SPT:s historia blev kort och ledsam. Nyhetsbyrån grundades 2017 med ambitionen att skapa ett mer modernt och smidigt alternativ till gamla FNB, med närmare kontakt till de finlandssvenska nyhetsredaktionernas behov. Dessvärre överskuggades inledningen av chefsutnämningar som lätt kunde uppfattas som nepotistiska, och de allra första platsannonserna där man käckt efterlyste agila och mångsidiga journalister som för motsvarande praktikantlön skulle arbeta med ”kontoret i ryggsäcken”, bidrog också till att ge projektet ett något oseriöst första intryck.

Journalisterna på SPT gjorde alltid sitt bästa men fick arbeta under konstant osäkra ekonomiska omständigheter – till och med löneutbetalningen kunde sacka efter – och alltför ofta växlande ledningar, varav ingen lyckades göra SPT till en relevant samarbetspartner för kunderna, de finlandssvenska mediehusen. Publicistförbundet ser att SPT:s undergång är följden av den inkompetens, arrogans och avsaknad på verklighetsförankring som finlandssvenska mediehus högsta ledningar uppvisade i mitten av 2010-talet.

Finlands svenska Publicistförbund kräver att de journalister som sägs upp från SPT tas om hand på bästa möjliga sätt och från ansvarigt ägarhåll erbjuds all den omsorg och vägledning som är nödvändig för hjälpa dem ta sig vidare i yrkeslivet.

Förbundet hoppas också att det destruktiva experimenterandet med outsourcing och nedskärningar av redaktionerna vid mediehusen nu upphört, och noterar med glädje att man satsat på nya anställningar och åter verkar vilja bygga upp den journalistiska kärnverksamheten med tillhörande respekt för de medarbetare som producerar den.

Finlands svenskspråkiga journalistik, samhällsbevakningen och kulturkritiken vinner på att fler av varandra oberoende mediehus växer, tävlar och utvecklar egna röster. Möjligheter till samarbeten är många, också inom det vi lärt oss kalla ”innehåll”, men det specifikt journalistiska bör betraktas som något mer än informativt allmängods.

Styrelsen,
Finlands svenska Publicistförbund rf.

____

Kontakt: Styrelsens vice ordförande Dan Lolax (050 589 2592) eller styrelsemedlem Janne Strang (0440 938 263).