HBL:s Peter Buchert får Topeliuspriset 2022 för sin miljöjournalistik

Peter Buchert, 51, är journalist från Helsingfors med intresse för miljö, samhällsfrågor och forskning. Han har jobbat som reporter på Hufvudstadsbladet (HBL) i femton år, och före det som reporter på Finska notisbyrån.

Peter Buchert, miljö- och samhällsreporter på HBL, tilldelas Topeliuspriset 2022.

Prisnämndens motivering lyder:
Peter Buchert är en mångsidig och klarsynt journalist, som behandlar såväl miljö- och klimatfrågor som politik med samma gedigna kunskap och omdöme. I nyhetsuppslag, analyser och reportage närmar han sig konstruktivt vår tids största frågor, alltid utan pekpinnar och ständigt med läsaren i tankarna. Peter Buchert har förmågan att förmedla komplicerade samband mellan människa och miljö, även på detaljnivå, samt analysera globala miljöproblem och deras relevans för Finland. Hans miljöjournalistik är i en klass för sig i Svenskfinland.

– Det är med tacksamhet och ödmjukhet jag tar emot ett så uppskattat pris. Det känns fint att priset ges för ett pågående arbete, säger Peter Buchert. 

Vetenskapsjournalistiken, liksom vetenskapen, handlar enligt Buchert om en process och inte om något som en gång för alla är färdigt.

– Jag ser därför på priset som något mer än en belöning till en enskild journalist. Speciellt i dagens värld är det viktigt att förmedla och förklara komplicerade saker lättfattligt, utan att ge avkall på noggrannheten. 

Topeliuspriset, det stora finlandssvenska journalistpriset och prissumman på 7 500 euro, ges enligt statuterna ”för en aktiv pågående journalistisk gärning till en eller högst tre personer som ådagalagt betydande skicklighet i sitt journalistiska värv, bestående av såväl originalitet, civilkurage som finess.” Årets pris delades ut 14 januari i samband med ett webbinarium om vetenskapsjournalistik, arrangerat av Finlands Svenska Publicistförbund och Svenska folkskolans vänner (SFV).

____

SFV och Publicistförbundet delar sedan 1990 gemensamt ut Topeliuspriset, som uppkom då SFV:s Topeliuspris och Publicistförbundets publicistpris slogs samman. Med priset vill organisationerna premiera aktuell journalistik i Svenskfinland och minnas Zacharias Topelius betydande journalistiska gärning. Publicistpriset delades första gången ut år 1957.