Första sida

Välkommen!

Finlands svenska publicistförbund är en förening för finlandssvenska journalister och andra publicister, grundad år 1907.

Vi är en intresseorganisation för våra medlemmar. Vårt mål är att värna om yttrandefriheten och en levande debatt på svenska i Finland. Vi vill främja medlemskårens yrkeskunskap och ett kollegialt förhållande mellan förbundets medlemmar.