År 2017

Årsmöte 16.2.2017

Förbundets årsmöte hölls den 16 februari 2017 på Zinnkeller i Helsingfors. Lasse Garoff omvaldes till styrelseordförande.

I samband med årsmötet arrangerades ett publikevenemang för förbundets medlemmar där Janne Strang intervjuade Jörn Donner om hans syn på journalistikens förändring under det självständiga Finlands historia, med anledning av hans nyutkomna bok SuomiFinland.

Styrelsen 2017

Invalda för verksamhetsåren 2017–2018: Mikael Martikainen (suppleant Åsa Thodén), Andrea Svanbäck (suppleant Janne Strang), Niklas Fagerström (suppleant Helena von Alfthan), Magnus ”Häbä” Hertzberg (suppleant Linda Grönqvist).

Invalda för verksamhetsåren 2016-2017: Linus Lång, skattmästare (suppleant Jesper Alm),  Jennifer Snårbacka, J-komm (suppleant Niklas Evers), Mårten Wallendahl (Peter ”Poppe” Sjöholm), Johanna Minkkinen (suppleant Michael ”Micke” Godtfredsen).

Styrelsen konstituerades den 14 mars.

Till vice ordförande valdes Andrea Svanbäck.

Till skattmästare återvaldes Linus Lång.

Till sekreterare valdes Niklas Fagerström för 2017.

Till klubbhövding valdes Magnus Hertzberg.

Till ansvarig för Estholmen utsågs Mikael Martikainen.

Samarbete med J-komm

För att etablera ett starkare samarbete med journalistikstuderandena vid Svenska social- och kommunalhögskolan erbjöds en representant för ämnesföreningen J-komm en plats i Publicistförbundets styrelse. Vid årsmötet invaldes Jennifer Snårbacka i styrelsen som representant för J-komm, undantagsvis för ett år åt gången istället för förbundets normala tvåårsperiod.

Medlemskommunikation

Under 2017 har Publicistförbundet grundat konton på Twitter och Instagram.

Estholmen

Tim Calonius och Kaj Möller har delat på intendentjobbet under året.

Styrelsen godkände måttliga prishöjningar för Estholmen. De nya priserna för att hyra in sig på Estholmen är:

Hela ön: Vardagar 400 €/dygn (medlemmar 350 €/dygn). Veckoslut 450 €/dygn (medlemmar 400 €/dygn), två timmars bastubad/dygn ingår i priset. Midsommaren 2017 tar vi emot bokningar för minst 3 dagar (á 450,-/dygn).

Vita villan: Vardagar 75 €/dygn (två personer). Veckoslut 90 €/dygn (två personer).

Röda stugan: Vardagar 75 €/dygn (två personer). Vardagar 90€/dygn (tre-fyra personer). Veckoslut 90€/dygn (två personer). Veckoslut 120€/dygn (tre-fyra personer).

Pers Stuga (Lekstugan): Vardagar 25€/person. Veckoslut 30€/person.

Annexet: 30 €/person.

Priserna inkluderar skjuts till och från Byvikens hamn. Extra skjutsar till/från ön enligt överenskommelse á 20 €. Intendenten värmer bastun 2-3 ggr i veckan. Annars kostar uppvärmning 10 € / gång (2 timmar). Förlängd tid: 10 € / timme.

Medlemmar i Publicistförbundet får en rabatt på 10% då de hyr en stuga/bäddplats och 50 € rabatt per dygn då de hyr hela ön. Alla priser inklusive 10 % moms.

Styrelsen beslöt att köpa en ny brygga till Estholmen för att erbjuda en tryggare landstigning för intendenter och hyresgäster. Den gamla bryggan var något olämplig för landstigning från den nya båten ”Esther” som inhandlades 2016.

År 2017 grundade styrelsen en särskild arbetsgrupp för att utreda Estholmens utvecklingsmöjligheter.

Ekonomin

År 2017 gjorde förbundet en förlust på 12 859,98 euro, vilket är nästan 2900 euro mer än föregående år. Ekonomin tyngs i synnerhet av att verksamheten på Estholmen är kraftigt förlustbringande. Närmare uppgifter finns i bokslutet jämte bilagor.

J-komms sommarfest

J-komm arrangerade en sommarfest för journalistikstuderande på Estholmen den 26-27 augusti, med ca 10 deltagare. Styrelsen beslöt att inte uppbära någon hyra för holmen, och intendenten Tim Calonius fakturerade förbundet för sin arbetstid under den kvällen. Kvällen upplevdes som lyckad och J-komm ordnar gärna evenemanget igen nästa år.

Hangöseminariet 8–9 september

Publicistförbundets traditionella Hangöseminarium arrangerades 8–9 september i samarbete med Hangö Sommaruni på pensionat Tellina i Hangö. Kursledare var Ingrid Svanfeldt.

Seminariet arrangerades något senare än tidigare år, och den senare tidpunkten bedömdes vara gynnsam för deltagarantalet. Det är lättare att nå potentiella deltagare under tidig höst än sensommaren.

Programmet fokuserade på att ge deltagarna nya verktyg och insikter för deras kommande arbete. På programmet fanns bland annat Johan Gullmets som ledde en workshop i mobiljournalistik, Henrietta Clayhills som föreläste om att producera TV-serier för Svenska Yle på frilansbasis, och Yrsa Grüne som intervjuade Mikael Holmström, säkerhetspolitisk reporter på Dagens Nyheter. Peter Sjöholm föreläste om olika metoder att ta fram nyhetsstoff ur statistik. Den flerfaldigt prisbelönta journalisten Jeanette Björkqvist föreläste om grävande journalistik.

J-komms 10-årsfest

Styrelsen beslöt att sponsra J-komms 10-årsfest den 10.11.2017 med 500 €. Ordföranden representerade förbundet på årsfesten på Nylands Nation.

Julfest 5.12

Publicistförbundets årsfest arrangerades traditionsenligt den 5.12, på Handelsgillet i Helsingfors. Publicistförbundet fyllde 110 år.  

Topeliusseminarium i Juthbacka

Ordföranden deltog i Svenska Folkskolans Vänners och Nykarleby Stads seminarium om medierna och sanningen på Juthbacka i Nykarleby 14 januari, 2018.

Topeliuspriset

Publicistförbundet delade ut Topeliuspriset tillsammans med Svenska Folkskolans Vänner vid en ceremoni på Topeliusfesten i Nykarleby den 14 januari 2018, och priset på 7 500 € gick till Marko Hietikko.

Stipendier till Mediespråk 2018

Publicistförbundet delade ut 10 stipendier till Mediespråkseminariet 18-20 januari, 2018. Stipendierna bekostades av Svenska Folkskolans vänner. Stipendierna gick till deltagare utan fast arbetsgivare eller vars arbetsgivare inte bekostade deltagaravgiften på 300 €.