År 2009

Förbundets årsmöte hölls den 11 februari 2009 på Pressklubben i Helsingfors. Susanna Ginman återvaldes då som ordförande. Efter årsmötet den 11 februari hölls en debatt med inledning av Topeliuspristagaren 2008 Staffan Bruun om journalistutbildningen. Den nya styrelsen konstituerade sig den 16 februari och bestod av:

Susanna Ginman, ordförande

Invalda för perioden 2008-2010

Ida Henriksson (suppleant Patrik Rosström)

Bengt Östling (Micke Godtfredsen)

Anna Bäck (Kalle Silfverberg)

Kaj Eklund, skattmästare (Henrika Zilliacus)

Invalda för perioden 2009-2011

Christoffer Gröhn, sekreterare (Sebastian Dahlström)

Patrick Holmström (Johan Kjellberg)

Niclas Lönnqvist (Marcus Lillkvist)

Henrik Stenbäck, viceordförande (Camilla Berggren)

”Hangö”seminariet

Publicistseminariet ordnades undantagsvis inte i Hangö utan i Helsingfors. Seminariet hölls 17-19.9. 2009 och var fullbokat. Seminarietemat slogs fast efter diskussioner med de finlandssvenska mediehusen och hade en klarare fortbildande karaktär. Under torsdagen den 17 september och fredagen den 18 september stod kurspaketet Digital Spårhund på programmet. Kurspaketet beställdes av Norsk institutt för journalistikk och går ut på att lära sig söka på djupet i webben. Den här delen av seminariet ordnades på Hufvudstadsbladet. Lördagen den 19 september ägnades åt etiska frågor på Pressklubben. Dagens första debatt hade rubriken ”Riv murarna mellan journalister och läsare-lyssnare-tittare” och fördes efter inledningsanförande av Vasabladets chefredaktör Lars Rosenblad och Carl-Gustav Lindén, doktorand och ekonomisk reporter på Yle. Dagens andra tema var ”Varför bjuda journalister? Vad bjuder vi journalister på?” Temat diskuterades på basen av inledningar av Maria Romantschuk, kommunikationsdirektör på Fortum, Berth Sundström, direktör för samhällskontakter på läkemedelsföretaget GSK och Tuomo Pietiläinen, grävande ekonomisk journalist på Helsingin Sanomat.
Ordförande Susanna Ginman och Bengt Östling ansvarade för seminariet.

Debatter

Publicistförbundet arrangerade den 17 mars en debatt om relationen mellan SFP och de finlandssvenska medierna. Debatten hölls i ett kabinett på SAS Royal Plaza och den inleddes av SFP:s ordförande Stefan Wallin och Hbl:s politiska nyhetschef Anne Suominen. Åsa Bengtsson var moderator. Debatten var välbesökt.

Den 21 april var ämnet för debatten tidningshusens skrala ekonomi. Debatten ordnades på Arbis och i panelen satt Henrik Johansson, vd för KSF media, Hans Boije, HSS medias vd, Björn Sundell, utredningsansvarig för tankesmedjan Magma och Gunilla Hemming, läsare. Debattledare var Susanna Ginman.

Den 12 maj ordnade Publicistförbundet en valdebatt inför EU-valet. Debattdeltagarna var Fredrik Almqvist (SDP), Tarja Cronberg (De gröna), Johanna Korhonen (C), Annika Lapintie (VF), Björn Månsson (SFP) och Nils Torvalds (SFP). Debatten hölls på Arbis. Som moderator fungerade Jonas Jungar.

Höstens första debatt handlade om utrikeskorrespondenter med anledning av Yle:s nedskärningar. Debatten ordnades den 5 oktober i Pressklubben med Kerstin Kronvall, f.d. Moskvakorrespondent och Anders Mård, frilansjournalist i St.Petersburg. Marit af Björkesten var moderator.

Den 30 november diskuterades Papper och Peppar på Pressklubben. I debatten deltog Magnus Swanljung från Radio Extrem, Jeanette Öhman från Papper, Janne Strang, ex. Peppar-journalist, numera på Volt, Jan-Erik Andelin, styrelseordförande för Papper och Peppar och Krister Ståhlberg, vd för Kulturfonden.

Debatterna har varit välbesökta. Speciellt mycket publik drog debatterna om relationen mellan SFP och finlandssvenska medier och den om Papper och Peppar. Den sistnämnda debatten lockade en yngre publik än vad publicistförbundets debatter i regel har gjort, vilket gladde styrelsen.

Estholmen

Sami Hassinen meddelade under året att han slutar som intendent. Förbundet började därefter leta efter en ersättare. I slutet av maj ordnades ett talko på Estholmen där bland annat bastun, som brann i augusti 2008, reparerades.

Projektet med nya vatten- och avloppsledningar går vidare. Kostnaderna beräknas uppgå till ca 20 000 euro. Styrelsen lät utföra en värdering av Estholmen under hösten. Huoneistokeskus värderade stället till 500 000 euro. En ny bastuugn till stugan donerades under sommaren.

Ekonomin

Publicistföbundets ekonomi belastades av ökade kostnader som härrör sig från investeringarna i vatten- och avloppsledningen till Estholmen. Inga lån har upptagits för investeringarna. Reparationen av den brandskadade bastun skedde på talkobas, vilket stärkte likviditeten under året. Totalt uppgick kostnaderna för Estholmen till 10 439 euro (7072 euro år 2008).

Intäkterna från medlemsavgifterna sjönk kraftigt och uppgick till 700 euro (3260 euro). Dividendintäkterna uppgick till 7294 euro och hölls på samma nivå som året innan (7530 euro).

Resor

Under året ordnade förbundet en Publicistresa till Norge den 14-17 maj. Under resan träffade gruppen Norges utrikesminister och så ordnades en sits med norska journalister där ambassadör Peter Stenlund var värd. Gruppen deltog också i firandet av Norges nationaldag den 17 maj. Ett tiotal publicister deltog i resan.

Lördagen den 30.1.2010 besökte Publicistförbundet Åbo och besökte bl.a. det nyligen återinvigda ASA-huset och den statsvetenskapliga fakulteten. Förbundet bjöd deltagarna på lunch på restaurang Teini, där chefredaktör Torbjörn Kevin talade om mediernas utveckling. På eftermiddagen besökte publicisterna Observatoriet och träffade Christoffer Taxell, kring temat Makten i Svenskfinland. Publicisterna besökte konstnären Jan-Erik Anderssons berömda Lövhus. Närmare 20 publicister deltog i programmet.

Topeliuspriset

Pristagare år 2009 är journalisten och författaren Camilla Berggren, chefredaktör för Östra Nyland. Berggren tog emot priset traditionsenligt den 14 januari 2010 vid en ceremoni på Svenska Folkskolans Vänner. I prisnämnden satt för publicistförbundets del Staffan Bruun, Topeliuspristagare 2008, Stefan Holmström och Susanna Ginman. Prissumman är 5 000 euro varav förbundet betalar 1 000.

Övrigt

Julfesten hölls den 5 december på restaurang Olive’s i Helsingfors. Den ordnades av Kalle Silfverberg och Anna Bäck. Festen hade 35 gäster och lotteriet samlade in 420 euro. Förbundet fick under verksamhetsåret 15 nya medlemmar.