År 2008

Förbundets årsmöte hölls den 27 februari 2008 på Pressklubben i Helsingfors. Ett tjugotal medlemmar deltog. Årsmötet fortsatte måndagen den 7 april 2008 då bokslutet fastställdes och den gamla styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 14 medlemmar deltog i detta andra årsmöte som i likhet med det första hölls på Pressklubben.

Efter årsmötet den 27 februari hölls en debatt under rubriken ”Flyttar massmedierna till nätet?”. Som panelister deltog Jan-Erik Andelin, KSF Media, Lars Rosenblad, HSS Media och Jenny Stenberg-Sirén, Svenska Yle.

Den nya styrelsen konstituerade sig den 10 mars och bestod av:

Susanna Ginman, ordförande

Invalda för perioden 2008-2010:
Henrik Wilén, vice ordförande (suppleant Patrik Rosström)
Bengt Östling (Micke Godtfredsen)
Anna Bäck (Kalle Silfverberg)
Kaj Eklund, skattmästare (Henrika Zilliacus)
Invalda för perioden 2007-2009: Ki Svahnström (suppleant Henrik Stenbäck)
Maria Gestrin (Hellevi Raita)
Johan Kjellberg, sekreterare (Lars Gustafsson, webb- och medlemsbrev)
Markus West, klubbmästare (Camilla Berggren)

Hangöseminariet

Publicistseminariet i Hangö 15 juni till 17 juni samlade ett 15-tal deltagare. Arrangörer var Susanna Ginman och Henrik Wilén.

Bland föreläsarna fanns bland annat Jacob Söderman, Janina Andersson, Bjarne Kallis, Gunvor Kronman och Pekka Hyvärinen. Från Sverige kom dessutom Maria Rankka, vd för tankesmedjan Timbro och docent Anu Koivunen, forskare i mediekultur.

Seminariet handlade om tankesmedjornas makt, politikers privatliv kontra offentlighet och om bloggande politiker. Både programmet och föreläsarna höll hög klass och det är synd att rätt få publicister deltog. Som traditionen bjuder dracks det vin vid stenfoten fredag kväll, och på lördag kväll bjöd utrikesministeriet på buffé på Hangö Casino.

Debatter

Sittplatserna i Pressklubbens kabinett tog slut då Publicistförbundet arrangerade en debatt om Georgienkriget den 26 augusti. Anna-Lena Laurén, Hans Paul och Hannes Nykänen inledde den mycket välbesökta debatten.

Också debatten med nya chefredaktörer den 30 september på Pressklubben var mycket välbesökt. Camilla Berggren, ÖN, Margareta Björklund, Vbl, och Hannu Olkinuora, Hbl, berättade om sina uppdrag.

Höstens serie av välbesökta Publicistdebatter avslutades den 16 december på Pressklubben. Debatten handlade om press- kontra partistöd och Torbjörn Kevin, Björn Månsson, Ulla-Maj Wideroos och Jan-Erik Wiik deltog som panelister.

Den 6 mars deltog Publicistförbundet i en finskspråkig debatt som handlade om de ideologiska journalistförbunden som funnits i Finland i 100 år nu. Björn Månsson presenterade förbundet (och klargjorde att förbundet inte är knutet till något parti) och den tidigare talmannen Paavo Lipponen höll ett anförande om massmedier. Fjorton av våra medlemmar hade tillfälle att delta i evenemanget som ordnades i riksdagens tillbyggnad.

Estholmen

Sami Hassinen fortsatte som intendent under verksamhetsåret. Antalet övernattningar ökade betydligt jämfört med året innan. Roddbåt inhandlades för 500 euro.

Vatten- och avloppsledningar skall dras till Estholmen. Beslutet fattades av styrelsen på Estholmen den 19 maj. Efter beslutet påbörjades arbetena med utredning av den nödvändiga utrustningen och ansökning om lov att dra vatten- och avloppsledningar från Pentala i samarbete med grannarna och vattenandelslaget. Entreprenör har inte ännu utsetts.

Estholmens bastu brann natten den 13 augusti på grund av överspänning i en radiobandspelare som var kopplad till vägguttaget. Kaj Möller som vistades på holmen såg efter ett plötsligt elavbrott på holmen att det brinner. Han larmade brandkåren och släckte det han kunde med de skumsläckare som fanns på holmen. Då brandkåren kom hade branden slocknat.

Sex personer deltog i ett röjningstalko följande veckoslut och bland annat vattenskadade isoleringsskivor avlägsnades. Brandskadorna är synliga både in- och utvändigt, men bastun går att bada i, uppgav skadeinspektören. Försäkringsbolaget betalade ut 17 000 euro i ersättningar. Styrelsen beslutade att bastun ska repareras på talko våren 2008. Alla som deltog i röjningen får en kostnadsfri vecka på Estholmen sommaren 2009.

Ekonomin

Verksamhetsåret har präglats av en strävan efter att konsolidera förbundets ekonomi. Bokföringsfirman Backas & Juolahti sköter sedan maj 2008 bokföringen. Intäktssidan har setts över: intäkterna från Estholmen har nästan trefaldigats, och intäkterna från medlemsavgifterna har ökat med nära tusen euro tack vare effektiverad indrivning.

Resor

Även det här året ordnade förbundet en Publicistresa, den här gången till Köpenhamn den 24-27 april. Sammanlagt 20 publicister deltog i resan som arrangerades av Björn Månsson, Bengt Östling och Micke Godtfredsen.

Programmet var intensivt – på torsdagen besöktes Folketinget, internationella presscentret (IPC) och EU:s miljösekretariat, på fredagen den nya DR-byen och Nordiska rådet/ministerrådet. På kvällen intogs middag med inbjudna gäster på Spiseloppen i Christiania. Några av resenärerna träffade ännu Pentti Joenniemi på lördagen och besökte Nord-Atlantens brygge.

Halva gruppen åkte hem på lördagen, resten på söndag kväll. De flesta reste på egen bekostnad, mer i studiesyfte än som journalistisk arbetsresa.

Topeliuspriset

Pristagare år 2008 är journalisten och författaren Staffan Bruun, reporter vid Hufvudstadsbladet. Bruun tog emot priset traditionsenligt den 14 januari 2009 vid en ceremoni på Svenska Folkskolans Vänner.

Övrigt

Julfesten hölls traditionsenligt den 5 december med Kalle Silfverberg och Anna Bäck som arrangörer. Drygt 30 medlemmar deltog i festen som hölls på restaurang Olive’s i Helsingfors.

Förbundet fick under verksamhetsåret elva nya medlemmar.