År 2005

Styrelsen sammansättning

Förbundets årsmöte hölls 17.2. 2005 på Pressklubben i Helsingfors. 20 medlemmar deltog. Den nya styrelsen konstituerade sig 23.2.2005 och bestod av:

Ordförande Björn Månsson
Maria Gestrin (suppleant Patrik Rosström)
Anna-Lena Lauren (suppleant Jeanette Björkqvist)
Bengt Östling (suppleant Ann-Nina Finne)
Lars Lundsten (suppleant Henrika Zilliacus-Tikkanen)
Ki Svahnström, vice ordförande (suppleant Kenneth Stambej)
Anna Bäck (suppleant Asta Dalman)
Lars Gustafsson, sekreterare (suppleant Johan Kjellberg)
Markus West, klubbmästare (suppleant Camilla Berggren)

Styrelsen sammanträdde elva gånger under verksamhetsåret.

Debatter

Efter årsmötet den 17 februari hölls en paneldebatt om de små finlandssvenska tidningarnas framtid och utmaningar.

Maarit Feldt-Ranta och Stefan Wallin diskuterade aktuella politiska frågor den 25 april på restaurang Tekniska i Helsingfors. En handfull publicister deltog.

Den 12.5. ordnades i samarbete med Arcada en paneldebatt med temat ”Debattprogram på TV – show eller substans?”.

Hangöseminariet

den 17–19 juni 2005 handlade om krisrapportering ur olika synvinklar. Ca 25 personer deltog. Seminariet arrangerades av Anna Bäck och Asta Dalman.

Ämnen under seminariet: Aktuellt och tvnytt slogs ihop (Lars Lundsten, mediefilosof och Carin Göthelid, journalistisk chef för den sammanslagna redaktionen), tsunamirapporteringen (tv-journalisten Kari Lumikero från MTV3 och fotografen Hans Paul från Hufvudstadsbladet, professor Lowe Hedman från Uppsala universitet), krispsykologi (doktorn i psykologi Tuula Minkkinen), myndigheternas agerande efter tsunamin (professorn i jounalistik Ulla-Maija Kivikuru).

Dessutom besökte deltagarna den nya lokaltidningen Kustens Morgon, Rannikon Aamu.

Estholmen

Den stora båten fick ny motor i enlighet med styrelsens beslut den 15 mars. Beslutet fattades på basis av en grundlig rapport författad av Patrik Rosström och Tom Sjöberg. Motorbytet kostade ca 8 000 euro. Motorn köptes för de pengar som försäljningen av Chipsaktierna gav resulterade i.

Någon flagghissning eller kräftskiva ordnades inte i år p.g.a. bristande intresse. Däremot inspekterade styrelsen Estholmen under ett styrelsemöte den 27 augusti. Intentenden Calle Lindholm och Kaj Möller visade styrelsen runt på holmen. Mötet beslöt att båthuset måste få nytt tak – ett beslut som verkställdes på hösten.

Ekonomin

De löpande kostnaderna för Estholmen uppgick till 5.245,23 euro. De största investeringarna, båtmotorbytet och båthusets takrenovering föranledde vissa extra kostnader. Medlemsavgifter inflöt under året 2.850,00 euro.

Förbundets aktie- och fondandelsinnehav har under året förändrats enligt följande: Försäljning av Chips A (375) och Chips B (75) gav 10.282,50 euro. Omvandling av Amanda Capital (tidigare Finvest) från 350 till 35. Dividender och räntor har under räkenskapsperioden influtit sammanlagt 3.784,44 euro (2004: 4.065,48 euro).

Förbundets aktieportfölj i förvar hos Nordea består 31.12.2005 av: Amanda Capital (35), Birka Line A (208), Capman B (85), Elisa (171), eQ (40), Evox Rifa group (350), F-Secure (125), Finnlines (60), Metso (34), Nordea Bank fdr (11), UPM-Kymmene (2324), Wärtsilä A (429), Wärtsilä B (429). Sammanlagt marknadsvärde per 31.12.2005: 67.594,03. Hos Gyllenberg äger förbundet 102.7076 andelar i Gyllenberg Optimum A och 176.4505 andelar i Gyllenberg Money Manager B. Sammanlagt marknadsvärde per 31.12.2005: 41.705,08 euro.

Resor

Publicistförbundet genomförde 12.11 –13.11 2005 en teaterresa till Tartu i Estland. Reseledare var Nils-Erik Friis. Tiotals medlemmar deltog i resan som konstaterades ha varit lyckad och kunde rent av bli en årlig tradition.

Den planerade resan till Bryssel blev inte av våren 2005 eftersom EU inte beviljade pengar för resan. På senhösten meddelade reseledaren Bengt Östling att EU nu är redo att finansiera resan. Hela 46 medlemmar anmälde sig i rask takt till resan.

Övrigt

Julfesten hölls på trettondagen den 6 januri på G18 i Helsingfors. Ett fyrtiotal medlemmar deltog.

Förbundet fick under året tolv nya medlemmar.