År 2003

Allmänt

Verksamheten bestod av medlemsmöten med paneldiskussioner och Hangöseminariet. Förbundet har under verksamhetsåret fått åtta nya medlemmar.

Styrelsens sammansättning

Förbundets årsmöte hölls 24.2 i Handelsgillets sal Donatorn på Kaserngatan 23 i Helsingfors och drog till sig 24 medlemmar. Stadgeenliga ärenden behandlades. Den nya styrelsen konstituerade sig den 8 april och bestod av:

Ordförande: Geo Stenius
Vice ordförande: Johan Kjellberg (suppleant Patrik Rosström)
Klubbmästare: Anna-Lena Laurén (Marcus Floman)
Sekreterare: Maria Gestrin (Camilla Berggren)
Styrelsemedlemmar:
Ann-Nina Finne (suppleant Jeanette Björkqvist)
Maija Hurme (Beatrice Londén)
Lars Lundsten (Mikael Schulman)
Johan Svenlin (Henrika Zilliacus-Tikkanen).
Markus West (Bengt Östling)

Geo Stenius fortsatte som ordförande och Johan Kjellberg som vice ordförande. Styrelsen sammanträdde tolv gånger under verksamhetsåret.

Medlemsmöten

I samband med förbundets årsmöte 24.2 ordnades en paneldebatt om tabloidiseringen i synnerhet och form och innehåll i allmänhet. Den 25.9. ordnades ett debatt om omställningarna vid Rundradion.

Hangöseminariet

Årets seminarium inföll den 13-15 juni. Markus Haakana och Marcus Floman svarade för arrangemangen. Teman var krigsbevakning och krisen i Irak ( Urban Hamid, Aftonbladet; Matteo Stocchetti, medieforskare; Arcada), sportjournalistik (Göran Wallén, Hbl; Frank Sjöman, FST; Hans Grönqvist, FST; Yrjö Lautela), framtiden för public service (Greg Lowe, YLE; Robert Picard, Prof. I medie-ekonomi i Åbo; Berth Sundström, YLEs förvaltningsråd) och etniska minoriteter i journalistbranchen (Patsy Nakell, FST).

Estholmen

Calle Lindholm delade intendentskapet med Niklas von Weissenberg och Katarina Koch. Även Maija Hurme svarade för intendentskapet en vecka under sommaren. Säsongen öppnades med flagghissning den 24 maj. Virke anskaffades för renoveringen av röda villans trappa som murknat sönder. I augusti efter en lång period av torka kunde Estholmen glädja sig åt den efterlängtade borrbrunnen. Vattnet visade sig vara rikligt, klart och välsmakande. Kräftskivan inföll på forneldarnas natt den 30 augusti.

100-årsjubileet

Kenneth Stambej utsågs till festgeneral för förbundets 100-årsjubileum som firas den 31.3.2007. En jubileumshistorik planerades och Göran Wallén och Ulf Stambej vidtalades för det praktiska arbetet.

Ekonomin

De löpande kostnaderna för Estholmen uppgick 4096,54 euro. Beläggningen på Estholmen var högre än föregående år och inkomsterna likaså. De största investeringarna på sommarhemmet var en ny brygga och en komposterande toalett. Medlemsavgifter inflöt under året 1443,38 euro. Förbundets aktie- och fondandelsinnehav har under året förändrats enligt följande:
Försäljning av Sanitec (247) 3716,79 euro; Mandatum (8) 82,64 euro; Partek (1369) 20945,70 euro.
Inköp av Gyllenberg Money Manager fonandelar 188.8217 (20.000 euro).

Dividender och räntor har under året influtit sammanlagt 6156,72 euro (2001 6023,23 euro (35.812,52 mark)). Förbundets aktieportfölj i förvar hos Nordea består 31.12.2002 av: Amanda Capital(tidigare Finvest) (350), Birka line A (208), Capman B (85), Chips A (375), Chips B (75), Elisa Communcations A (171), EQ online (40), Evox Rifa group (350), F Secure (125), Finnlines (30), Metso (34), Nordea FDR (11), Silja (75), UPM-Kymmene (1162), Wärtsilä A (286), Wärtsilä B (286). Sammanlagt dagsvärde per 31.12.2002: 54.683,30. Hos Gyllenberg äger förbundet 102.7076 andelar i placeringsfonden Optimum A och 204.9739 andelar i placeringsfonden Money Manager B. Sammanlagt dagsvärde per 31.12.2002: 38.827,25 euro.

Övrigt

Förbundet medverkade i en resa till Syrien och Libanon som företogs under ledning av Faruk Abu-Chakra och Carl-Gustaf Lindén.

Julfesten firades traditionsenligt den 5 december. Platsen var Pressklubben och omkring fyrtio medlemmar tog del av julmiddagen och lotteriet.

Kjell Lindroos mottog Topeliuspriset den 14 januari 2004. Stadgarna för utdelningen av priset reviderades under året.